“Krivajini” sindikalisti kod premijera Nikšića

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić danas je, u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu, sa sindikalnim aktivistima IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići – u stečaju razgovarao o planiranim aktivnostima s ciljem definiranja konačnog statusa ove kompanije i njenih radnika.

U prošlom mjesecu završena je prva faza unovčavanja imovine „Krivaje” u stečaju. Stečajni upravnik drugi poziv za prodaju imovine trebao bi objaviti u narednih sedam dana.

Treći krug prodaje, koji podrazumijeva prodaju „Krivajinih” proizvodnih kapaciteta putem neposredne pogodbe, bio bi objavljen nakon završetka druge faze. Pri tome, kako je naglasio premijer Nikšić, uslov je da eventualni novi vlasnik preuzme što veći broj sadašnjih radnika zavidovićkog drvnog kombinata, ponudi razvojni koncept i zadrži osnovnu djelatnost „Krivaje”. Na javni poziv za iskazivanje interesa, kako je kazano, već su stigle određene ponude.

Federalna vlada će uraditi svoj dio aktivnosti, ali to neće biti dovoljno ukoliko se u proces ne uključe organi Zeničko-dobojskog kantona. S tim u vezi, federalni premijer će uputiti pismo Vladi i Skupštini ovog kantona kako bi i oni, u okviru svojih nadležnosti, učinili maksimalne napore kako bi bilo osigurano stabilno i kontinuirano snabdijevanje oblovinom, što je ključno pitanje za spas „Krivaje” i njenih radnika.

Predstavnici Sindikata „Krivaje” izrazili su zahvalnost premijeru i Vladi Federacije BiH na razumijevanju za probleme „Krivaje” i na nastojanjima da se nađe izlaz iz sadašnje situacije.

www.magaziplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close