Kreće plasiranje milijuna kreditnih sredstava preko Razvojne banke

Nakon što je Vlada FBiH jednoglasno donijela odluku o formiranju kreditne linije za tekuću likvidnost, kojom se formira kreditna linija u Razvojnoj banci FBiH u iznosu 10,000.000 maraka, s rokom otplate od 60 mjeseci i na grace razdoblje od 12 mjeseci, postavilo se pitanje može li trenutačni menadžment ove ključne financijske institucije potpisati odluku o plasiranju sredstava s obzirom da mu je istekao mandat, piše Dnevni list. No, navodi da prema riječima direktora Ramiza Džaferovića, menadžment nastavlja raditi sve do izbora novih tijela pa se tako i dalje mogu potpisivati sve odluke.

U međuvremenu Razvojna banka djeluje potpuno normalno pa će se tako ponašati i u slučaju plasiranja sredstava. Da je tomu tako svjedoči i činjenica da Vlada odobrila dodjelu novčanih sredstava za nekoliko poduzeća.

Naime, Vlada FBiH je na posljednjoj sjednici donijela odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge pojedinačnih rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17 proračuna FBiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energetike, rudarstva i industrije “Pozajmljivanje i udio u dionicama – ostala domaća pozajmljivanja” u iznosu od 1,968.000 maraka.

Programom utroška sredstava utvrđeno je da će u cilju provođenja postupka dodjele sredstava na osnovi podnesenih zahtjeva preko javnog oglasa, federalni ministar energije, rudarstva i industrije imenovati komisiju, koja će izvršiti pregled pristiglih zahtjeva s ciljem utvrđivanja liste formalno ispravnih zahtjeva koji će se dostaviti Razvojnoj banci FBiH na ocjenu rizika.

Prema odobrenim kreditnim zahtjevima, po 200.000 maraka je namijenjeno tvrtkama GS-Tvornica mašina d.d. Travnik, Hering d.d. Široki Brijeg, Kismet d.o.o. Brijesnica Doboj Istok, Alma Ras d.o.o. Olovo, Napredak d.d. Tešanj, IMK Kula d.o.o. Gradačac, Helio plast d.o.o. Gračanica, Unis Ginex d.d. Goražde i Variplast d.o.o. Gračanica, a za EM-Oniks d.o.o. Lukavac 168.000 maraka.

Ova sredstva će biti dodijeljena, u skladu s odredbama ugovora o komisijskom poslovnom aranžmanu od 21.12. 2012. godine između Razvojne banke FBiH kao komisionara i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kao komitenta.

Razvojna banka FBiH će na osnovi donesene i objavljene odluke i pojedinačnih rješenja vršiti ugovaranje s korisnicima sredstava po svim bitnim elementima za zaključenje pojedinačnih ugovora o kreditu (iznos kredita, rok otplate, kamatna stopa, namjena kredita, instrumenti osiguranja kredita s pratećom dokumentacijom), u skladu s bankarskom procedurom. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije se obvezalo da će za dodjelu sredstava koja su preostala na depozitnom računu kod Razvojne banke FBiH raspisati ponovni javni oglas.

Spomenutim odlukama otklonjeni su strahovi kod određenih gospodarstvenika koji su se bojali da bi politički spor koji je nastao između Nermina Nikšića i SDP-a s jedne, te SDA, Boljitka i HSP-a s druge strane oko Razvojne banke mogao usporiti ili pak onemogućiti daljnje plasiranje sredstava. No, nakon što je proces na Općinskom sudu u Sarajevu oko Razvojne banke okončan zbog nenadležnosti, situacija se smirila, a federalna Vlada konačno počela s koliko-toliko normalnim radom, što potvrđuje i činjenica da je kreditna linija u Razvojnoj banci u utorak uspostavljena jednoglasno, piše Dnevni list.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close