Kozarić: U ovoj godini ekonomski rast do 1 posto

Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić izjavio je danas da se očekuje da bi stopa bruto društvenog proizvoda /BDP/ BiH u 2013. godini mogla postići blagi rast do jedan odsto.

“BDP BiH u 2012. godini iznosio je 25,9 milijardi KM, a realna stopa rasta BDP-a bila je negativna i iznosila je minus 0,5 odsto”, izjavio je Kozarić na redovnoj godišnjoj konferenciji za novinare Centralne banke BiH i agencija za bankarstvo.
Kozarić je istakao da se makroekonomska i stabilnost domaće valute kao i ukupna finansijska stabilnost BiH uspjela sačuvati.
On je rekao da Centralna banka nije imala transakcije sa kiparskim bankama i da ne očekuje da se građani u BiH slično ponašaju kao na Kipru, te je još jednom ukazao na potrebu da političare u BiH stave ekonomiju u prvi plan i obezbijede političku stabilnost, kao uslov za privlačenje stranih i domaćih investicija.
Predstavljajući podatke iz 2012. godine, Kozarić je rekao da je stopa rasta industrijske proizvodnje u 2012. iznosila minus 5,2 odsto, dok je projektovana stopa za 2013. tri odsto.
Prosječna inflacija na godišnjem nivou u 2012. iznosila je 2,1 odsto, dok je projektovana inflacija za 2013. dva odsto.
Stopa nezaposlenosti koja je, prema Kozarićevim riječima, možda najlošiji makroekonomski pokazatelj u regionu, u prošloj godini iznosila je 28 odsto, dok je u 2013. projekcija ove stope 27 odsto. Prosječna plata u 2012. iznosila je 826 KM.
“Ino dug BiH u 2012. iznosio je 7,13 milijardi KM ili 27,53 odsto BDP-a, a projekcija za 2013. je da će on iznositi 7,9 milijardi KM“, naveo je Kozarić.
Deficit tekućeg računa lošiji je nego u periodu prije recesije i iznosi 2,45 milijardi KM, što je 9,45 odsto BDP-a, dok je pokrivenost uvoza izvozom 51 odsto.
“Priliv stranih direktnih investicija iznosio je 963 miliona KM, dok su devizne rezerve iznosile 6,508 milijardi KM i 60 miliona KM su veće nego 2011. godine“, naveo je Kozarić.
Centralna banka BiH je u 2012. godini ostvarila čisti profit u iznosu od oko 34.134.000 KM.
“Centralna banka BiH danas je izvršila prenos dijela dobiti u iznosu od oko 20.480.000 KM na Ministarstvo finansija i trezora BiH. Na račun generalne rezerve Centralne banke BiH prebačeno je oko 13.653.000 KM“, naglasio je Kozarić.
Krediti stanovništvu u 2012. su iznosili 6,79 milijardi KM, sa godišnjom stopom rasta od 1,3 odsto, a naročito je naglašen bio porast kratkoročnih kredita stanovništva za 61,1 milion KM ili 7,1 odsto.
Krediti privatnim i javnim preduzećima su na kraju 2012. godine dostigli iznos od 8,22 milijardi KM, što predstavlja godišnji porast od 4,3 odsto.
Krediti privatnim preduzećima iznosili su 7,44 milijardi KM i u poređenju sa 2011. godinom veći su za 315, 2 miliona KM ili 4,5 odsto.
Na kraju 2012. ukupni depoziti stanovništva kod poslovnih banaka u BiH iznosili su 7,65 milijardi KM i u poređenju sa krajem 2011. veći su za 602,2 miliona KM ili 8,5 odsto.
Centralna banka BiH potpisala je prošle godine Memorandum o razumijevanju koji se odnosi na postupanje BiH u vezi sa članstvom u MMF-u, a potpisane su i smjernice za izradu testova na stres i korištenje prudencijalnih instrumenata.
“Napravljen je i iskorak na polju statistike. Tako se statistika platnog bilansa za BiH od 2012. provodi u skladu sa novim međunarodnim metodološkim standardima novog MMF priručnika“, istakao je Kozarić.

Nevjestić: Štednja porasla 9%

Štednja u bankama-članicama Agencije za osiguranje depozita BiH u 2012. porasla je za devet odsto, sa 7.216.000.000 KM u 2011. na 7.868.000.000 KM krajem prošle godine, izjavio je direktor Agencije Josip Nevjestić.
“I prošlu godinu banke nisu imale problema sa likvidnošću, nije došlo do odliva depozita, a štednja je imala uzlazni trend. Ukupni depoziti imali su rast od 1,8 odsto sa 15.125.000.000 KM na 15.390.000.000 KM“, rekao je Nevjestić na redovnoj godišnjoj konferenciji za novinare Centralne banke BiH i agencija za bankarstvo na kojoj se govorilo o stanju i poslovanju bankarskog sektora u BiH u 2012. godini.
Prema njegovim riječima, karakteristika poslovanja banaka u 2012. bila je prilagođavanje situaciji u kojoj su političko-ekonomske prilike u BiH i svjetska ekonomska kriza uticale na cijeli bankarski sistem BiH.
“Prema konačnim rezultatima, tri banke su iskazale gubitak od 46 miliona KM. Razlog je u najvećoj mjeri izdvajanje većih iznosa `rezervi` kao odraz pogoršane privredne aktivnosti i slabljenja ionako lošeg standarda stanovništva, što je, s druge strane, uticalo na blagovremenost povrata odobrenih kredita od komercijalnih banaka, kako pravnih tako i fizičkih lica”, pojasnio je Nevjestić.
On je dodao da je kod jednog broja banaka došlo do narušavanja kriterijuma, te je takvim bankama naložena izrada sveobuhvatnih planova za prevazilaženje poteškoća.
Nevjestić je naglasio da se 98,7 odsto ukupnih depozita i 98,8 odsto štednje u bankama u BiH nalazi u bankama članicama Agencije za osiguranje depozita BiH.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close