Korupcija u Direkciji za robne rezerve: Nestali roba i milioni KM?

U Bosni i Hercegovini se svakodnevno ukazuje na značaj borbe protiv korupcije, donose se zakoni, kreiraju nove institucije, ali ostaje otvoreno pitanje kolika je zaista efikasnost uspostavljenih mehanizama u BiH za njeno sprečavanje.

Ovo je posebno značajno sa aspekta spremnosti građana koji imaju informacije o korupciji da nezakonitu radnju i prijave. Međutim, uvijek su prisutna pitanja kome prijaviti i koje su posljedice u slučaju prijavljivanja u odnosu na osobu koja je prijavila.

Opravdani strahovi

Nažalost, procenat procesuiranih i uspješno okončanih slučajeva sprečavanja korupcije ukazuje da su strahovi prijavljivača opravdani i da oni ne uživaju adekvatnu zaštitu u društvu. Upravo zbog toga prijavljivači korupcije u federalnoj Direkciji za robne rezerve odlučili su saznanja o korupciji podijeliti sa četiri grupe organizacija i institucija. U prvoj su institucije koje imaju nadležnost i dužnost da sprečavaju kriminal, uključujući i krivična djela organiziranog kriminala, korupcije, a u koje spadaju Agencija za borbu protiv korupcije BiH, SIPA, Tužilaštvo BiH, federalno Ministarstvo unutarnjih poslova, federalno Ministarstvo pravde – Upravni inspektorat, federalno Tužilaštvo, Ured za reviziju institucija FBiH i Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH. Drugu grupu čine međunarodne organizacije i predstavništva koja daju podršku u borbi protiv korupcije, treće su nevladine organizacije, a četvrti mediji.

“U navodima o korupciji u federalnoj Direkciji za robne rezerve, prijavljivači daju dovoljno informacija nadležnim organima da koristeći svoja ovlaštenja obave provjere”, istakli su prijavljivači iz Direkcije za robne rezerve FBiH.

U namjeri da daju doprinos suprotstavljanju korupciji, prijavljivači ukazuju na očigledno prisustvo korupcije i organiziranog kriminalnog djelovanja u Direkciji, koje za posljedicu ima kontinuirani nestanak robe iz skladišta, iza čega – smatraju oni – stoje direktor navedene direkcije i dio menadžmenta.

“Konkretne činjenice o nezakonitom poslovanju su navedene, između ostalog, u izvješću o reviziji finansijskog izvješća koji je napisao Ured za reviziju institucija u FBiH, u junu 2011. U izvješću se navodi nedostatak robnih rezervi višemilionske vrijednosti, nestanak goriva iz skladišta u vrijednosti više stotina hiljada maraka. Zatim, radi se o nestanku pšenice višemilionske vrijednosti…”, navode prijavljivači korupcije te dodaju da je sve ovo umanjilo federalne robne rezerve za desetak miliona maraka.

Među nelegalnim radnjama su i stalno korištenje reprezentacije suprotno važećoj uredbi, kojom se zabranjuje takva aktivnost, a indikativno je da je većina računa za reprezentaciju izdata od istog skladištara kod kojeg su uskladištene robne rezerve, te svakodnevno korištenje službenog auta za privatne svrhe, što je, također, uočila i istakla revizija.

Koordinirane aktivnosti

“Nije teško dokučiti da roba nestaje kao posljedica koordinirane aktivnosti direktora federalnih robnih rezervi i vlasnika tvrtki (skladištara). Posljedice dobro osmišljenih i organiziranih kriminalnih djelovanja su nestanak uskladištenih roba vrijednosti nekoliko miliona KM samo u posljednjih nekoliko godina. Princip djelovanja je da direktor federalne Direkcije robnih rezervi prethodno sa skladištarem dogovori da proda robne rezerve uskladištene u svom skladištu, pa se poslije toga pokrene tužba protiv skladištara i, eventualno, krivična prijava, ali se potraživanja za nestalu robu nikada ne naplate, jer se, kao po pravilu, ispostavi da skladištari kod kojih je nestala roba iz robnih rezervi nemaju ili su ostali bez imovine iz koje bi se naplatila potraživanja”, istakli su prijavljivači korupcije u Direkciji te apelovali na sve relevantne subjekte da se uključe u borbu protiv korupcije.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close