Korupcija prednjači kod prometne policije

Najveći stupanj korupcije zastupljen je u pravosuđu, a zatim u policiji, graničnoj policiji, obavještajnoj službi i obrani, pokazalo je istraživanje koje je provedeno na 1.500 ispitanika iz cijele BiH, koji su nasumično odabrani.

Istraživanja su ukazala da 77 posto ispitanika smatra da institucije sigurnosti ne čine dovoljno na borbi protiv korupcije.

Naime, Centar za sigurnosne studije (CSS) u suradnji s Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, predstavio je danas finalne analize i rezultate istraživanja obavljenih u okviru projekta ”Mapiranje rizika korupcije u sigurnosnom sektoru”.

Projekt, koji je započet u prosincu 2013. godine, prezentirali su na današnjoj konferenciji za medije pomoćnik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Vladica Babić, glavni tajnik Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović, i koordinatorica projekta Alma Kovačević.

Kako je u uvodnom obraćanju kazao Babić, istraživanja u okviru projekta su trajala do kolovoza 2015., a ciljevi projekta bili su prikupiti i analizirati podatke o korupciji u sektoru sigurnosti, zatim ih dostaviti Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije te promovirati standarde na smanjenju razine korupcije i raditi na jačanju povjerenja u institucije vlasti.

U okviru istraživanja provedene su ankete i vršena istraživanja javnog mnijenja. Kovačević naglašava da je Centar za sigurnosne studije od prosinca 2014. do ožujka 2015. proveo istraživanje javnog mnijenja o percepciji, stavovima i mišljenju građana o korupciji u sigurnosnom sektoru.

Rezultati istraživanja ukazuju da je izraženo opće nezadovoljstvo učinkom predstavnika policije o pitanju borbe protiv korupcije, te da ispitanici smatraju da se korupcija najčešće događa prilikom kontakta s prometnom policijom, zatim osobama nadležnim za zapošljavanje, te uposlenicima policije zaduženim za javni red i mir, osobama u administraciji i kriminalističkim inspektorima.

Percepcija ispitanika je da se stupanj korupcije nije promijenio u odnosu na razdoblje otprije četiri godine, odnosno za vrijeme mandata prethodne vlasti. Za takav stav se opredijelilo 56,2 posto ispitanika.

Analizirajući stavove ispitanika o načinu prijavljivanja korupcije, većina preferira anonimni način prijave, a zatim putem interneta, te prijavu putem telefona ili dolaskom u instituciju.

Bljesak.info

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close