Korupcija nema veze sa spolom – I žene su pohlepne

Korupcija je uzela maha u cijelom svijetu, a kriza i recesija mogu biti samo plodno tlo za daljnji razvoj tog devijantnog ponašanja.

Posljednjih godina raširio se mit da se korupcija smanjuje s povećanim udjelom žena na odgovornim pozicijama pa su na tom tragu napravljena brojna istraživanja.

Naučnici su zaključili da žene nisu imune na pohlepu, ali kako lakše dolaze na položaje u uređenim zemljama s niskim stepenom korupcije, čini se kao da rod ima neke zasluge za to.

S druge strane, veći broj žena na najvišim dužnostima redovno poboljšava kvalitet upravljanja i vođenja, čime se nedirektno utječe na smanjenje korupcije.

Istraživanja provedena u Peruu i Indiji, zemljama tradicionalno izloženim velikoj korupciji, pokazala su upravo to. Naprimjer, u Peruu je zaposleno 2.500 žena u saobraćajnoj policiji i korupcija je naglo pala, ali jednako se tako digla učinkovitost procesa u policiji.

Zaljučak je da je korupcija raširenija u patrijarhalnim društvima s izraženom muškom hijerarhijom pa ako žena i dođe na neki položaj, bit će prisiljena prešutjeti korupciju, dok je u nordijskim zemljama nevjerovatno mala.

(avaz)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close