Konkurs: “Moja Domovina BiH” za učenike osnovnih i srednjih škola FBiH

SAVEZ ANTIFAŠISTA I BORACA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Saopštenje za javnost!

Rok za dostavljanje likovnih i literarnih radova 05. novembar 2013.

KONKURSOM “MOJA DOMOVINA BOSNA I HERCEGOVINA“ 70. GODIŠNJICA PRVOG ZASJEDANJA ZAVNOBIH-a U ZNAKU MLADIH

Savez antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini (SABNOR) u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke FBiH, organizuje takmičenje za učenike osnovnih i srednjih škola za izbor najboljih likovnih i literarnih radova na temu „Moja domovina Bosna i Hercegovina“.

Ovo takmičenje je dio aktivnosti obilježavanja 70. godišnjice moderne države Bosne i Hercegovine, odnosno Prvog zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH-a). Dan državnosti Bosne i Hercegovine, 25. novembar, će na ovaj način prikladno promovisati i obilježiti nastavnici i učenici, te doprinijeti razvijanju osjećaja pripadnosti Bosni i Hercegovini i ljubavi prema domovini.

Najboljih šest likovnih radova, odnosno, tri rada učenika osnovnih škola i tri rada učenika srednjih škola, biti će novčano nagrađeno, a radovi će naknadno biti prezetirani na izložbi u okviru svečanosti povodom obilježavanja 70. godišnjice moderne države BiH. Najboljih šest literarnih radova, odnosno, tri rada učenika osnovnih škola i tri rada učenika srednjih škola, će također biti novčano nagrađeno, a prvonagrađeni literarni radovi bit će pročitani na svečanostima povodom obilježavanja Dana državnosti BiH.

Radovi trebaju ilustrovati temu “Moja domovina Bosna i Hercegovina“ i ispunjavati sljedeće kriterije:

• Promovisati vrijednosti suživota i tolerancije,

• Afirmisati i prezentirati vrijednosti borbe protiv fašizma,

• Referisati se na 70. godišnjicu postojanja moderne države BiH, zasnovane na temeljima postavljenim na Prvom

zasjedanju ZAVNOBiH-a, održanom 25-26.11.1943. godine.

• Sadržavati umjetničku, tj. likovnu i/ili književnu vrijednost.

• Biti kreativni u načinu obrađivanja i prezentacije zadate teme.

Uslovi takmičenja su sljedeći:

• Na takmičenje se mogu prijaviti učenici od VI do IX razreda osnovne škole i učenici od I do IV razreda srednje škole s područja Federacije Bosne i Hercegovine slanjem literarnog ili likovnog rada i osnovnih podataka: ime i prezime, adresa stanovanja, škola, razred, kontakt telefon.

• Kod literarnih radova predviđena je slobodna forma izražavanja (poezija, proza), a dostavljeni radovi ne smiju prelaziti više od 3 stranice i trebaju biti otkucani.

• Kod likovnih radova dozvoljene su sljedeće tehnike likovnog izražavanja: 1) crtanje: olovka, tuš, kombinovano… i

2) slikanje: akvarel, tempera, gvaš, kolaž, pastel, kombinovano i dr.

Rok za dostavljenje likovnih i literarnih radova je 05. novembar 2013. godine, a radove je potrebno dostaviti poštom sa naznakom – Za takmičenje: „Moja domovina Bosna i Hercegovina“, na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, dr. Ante Starčevića bb 88 000 Mostar.

Una Bejtović, Savjetnica za odnose s javnošću, +387 61 190 110, una.bejtovic@gmail.com

Emir Muhamedagić, Asistent savjetnice za odnose sa javnošću, +387 62 118 479, emir.muhamedagic@gmail.com

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close