Konačna preliminarna lista za dodjelu stipendija redovnim studentima

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Ze-do kantona za akademsku 2013/2014.godinu, Komisija je razmotrila podnesene prigovore i sačinila Konačnu preliminarnu listu na koju kandidati imaju mogućnost ulaganja žalbe.

Konačna preliminarna lista može se pogledati na Oglasnoj ploči Općine Visoko svakim radnim danom od 08:00 – 16:00 sati, počev od 06.06.2014.godine i na web stranici Općine Visoko.

Kandidati na Konačnu preliminarnu listu mogu uložiti žalbu putem nadležne Općinske službe koja se podnosi Ministrstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona u roku od 8 dana od dana objavljivanja Konačne prerliminarne liste na Oglasnoj ploči Općine Visoko.

 

Spisak možete pogledati na slijedećem linku : SPISAK STUDENATA- APLIKANATA KOJI SU U KONKURENCIJI ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2013/2014. GODINU (KONAČNA PRELIMINARNA LISTA)

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close