KO SBB ZDK: Sastanak sa rukovodstvom i uposlenicima zeničke bolnice

Radni sastanak kantonalnih dužnosnika SBB BiH ZDK i uposlenika Kantonalne bolnice Zenica Sastanku su, ispred KO SBB BiH ZDK, prisustvovali potpredsjednik SBB BIH, dr. Adnan Jupić, predsjednik KO SBB BiH ZDK Mensud Keleštura, poslanik SBB-a u Predstavničkom domu Parlamenta F BIH Nasir Beganović, ministri u Vladi ZDK Mirsad Isaković, Ekrem Tuka i Đemil Ugarak, a ispred predstavnika Kantonalne bolnice Zenica, v.d. direktora, prim.dr. Abdulah Granić, članica Upravnog odbora KBZ prim.dr. Dženana Isaković i dio uposlenika ove institucije.

Tema sastanka bila je „Trenutno stanje u KBZ sa posebnim osvrtom na probleme i način što bržeg rješavanja istih.“ V.D. direktora KBZ, prim.dr. Abdulah Granić, konstatovao je da je bolnica trenutno u dugovanjima većim od 16,5 miliona KM, te da će se od strane Vlade ZDK i menadžmenta bolnice morati iznaći model rješavanja ovog duga, koji ozbiljno dovodi u pitanje normalno funkcionisanje ove institucije.
Zajednički je dogovoreno da se od strane menadžmenta sačini sveobuhvatan plan reformi, s ciljem popravljanja debalansa između zdravstvenih radnika i pomoćnog osoblja, a u korist zdravstvenih radnika, čime će se zdravstvene usluge pacijenata podići na viši nivo. Pored gore navedenog, neophodno je i u
sferi nabavki uvesti daleko više odgovornosti i discipline, a što će sasvim sigurno rezultirati značajnim uštedama. Od strane predstavnika Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kao i članova KO SBB BiH ZDK, iskazana je puna spremnost i podrška menadžmentu KBZ-a u realizaciji ovih planova.

Kantonalni odbor SBB BiH Zeničko-dobojskog kantona

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close