-TopSLIDEKolumne

Ključ Ukrajine: Ponovna kalibracija, kontekstualizacija, deeskalacija

Ključ Ukrajine :
Ponovna kalibracija, kontekstualizacija, deeskalacija

Koncept strateške stabilnosti stvoren je u Sjedinjenim Državama nakon što je postalo potpuno jasno da će nuklearni rat između SSSR-a i SAD-a neminovno dovesti do njihovog potpunog uništenja. Ovaj koncept se temelji na politici nuklearnog odvraćanja, koja je također osmišljena u Sjedinjenim Državama u zoru nuklearne ere i osmišljena da pokaže sposobnost SAD-a da izvede razorni nuklearni udar u slučaju moguće agresije protivnika na Ameriku ili njenu saveznici. Ali kako su se strateški arsenali dvije strane izjednačili, postalo je potpuno jasno da je svaka od njih sposobna nanijeti neprihvatljivu štetu jedna drugoj čak i nakon što je apsorbirala protu-napad. Stoga nuklearni rat postaje besmislen jer će neminovno završiti potpunim uništenjem zaraćenih strana.

U početku su se Sovjetski Savez i Sjedinjene Države (a zatim Rusija i SAD) dogovorile, neformalno, a kasnije u službenim sporazumima o kontroli nuklearnog naoružanja, da održe situaciju „međusobnog uništenja“, što je u suštini služilo kao osnova za stratešku stabilnost koncept. U junu 1990. godine, strane su postigle zajedničko razumijevanje ovog pojma. Definirali su stratešku stabilnost kao ravnotežu strateških nuklearnih snaga koja isključuje poticaje za bilo koju stranu da pokrene prvi nuklearni udar. Stranke nisu precizirale šta tačno misle pod takvim podsticajima. Ipak, na osnovu cjelokupnog konteksta koncepta nuklearnog odvraćanja, većina stručnjaka je zaključila da bi to moglo biti stjecanje sposobnosti jedne strane da pokrene prvi razoružavajući udar.

Skup faktora koji bi mogli uticati na stratešku stabilnost u njenom početnom tumačenju bio je prilično ograničen: podrazumijevao je samo one od njih koji utiču na sposobnost izvođenja prvog i uzvratnog udara. Pored kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika strateškog ofanzivnog naoružanja, takvi faktori uključuju i protivraketnu odbranu, protivpodmorničku odbranu i protivvazdušnu odbranu. Sovjetski Savez i Sjedinjene Države su službeno priznale poseban uticaj raketne odbrane na stratešku stabilnost i 1972. godine zaključile otvoreni ABM ugovor, čime su oštro ograničili negativan uticaj ovog faktora.

Kako su se pojavila nova oružja, uključujući i efikasnija nenuklearna, mnogi stručnjaci su počeli govoriti da bi novi sistemi mogli ozbiljno uticati i na stratešku stabilnost. Oni uključuju strateške nenuklearne sisteme, precizno oružje, prvenstveno nenuklearno oružje za globalni udar, svemirsko oružje (ako postoji) i drugo.

Istovremeno, sam pojam „strateška stabilnost“ počeo je da se tumači šire. Kao rezultat toga, u mnogim slučajevima, strateška stabilnost je postala gotovo sinonim za sigurnost, a raspon faktora koji mogu utjecati na stratešku stabilnost u ovoj interpretaciji dramatično se proširio. Ovaj proces karakterističan je ne samo za Rusiju, već i za Sjedinjene Države i druge zapadne zemlje. Što se tiče Kine, termin ‘strateška stabilnost’ se uopće ne koristi, barem u službenoj retorici.

Takav „široki“ pristup nije negirao originalno tumačenje pojma „strateška stabilnost“ zasnovano na konceptu nuklearnog odvraćanja. Kao i do sada, ovaj termin koristi stručna zajednica prilikom pregovaranja i evaluacije sporazuma o strateškom nuklearnom oružju, uz gotovo identično razumijevanje svih uključenih strana, prvenstveno Rusije i Sjedinjenih Država.

Sa naše tačke gledišta, „široko“ shvatanje strateške stabilnosti trebalo bi da znači „održivost političko-vojnih odnosa“ između obe države i njihovih udruženja. Teško je reći zašto je umjesto toga u upotrebu ušao termin ‘strateška stabilnost’. Očigledno se pokazao toliko zgodnim i atraktivnim da su njegovu upotrebu u odnosu na političku i vojnu situaciju u raznim područjima i regijama svijeta smatrali sasvim opravdanom ne samo od strane ruskih, već i mnogih zapadnih političara i stručnjaka.

Naša anketa nije imala za cilj da otkrije kakvo tumačenje strateške stabilnosti preovladava u ruskoj ekspertskoj zajednici i kakvog gledišta ima svaki od intervjuisanih stručnjaka. Smatramo da je mnogo važnije identifikovati faktore koji utiču na stratešku stabilnost u sadašnjosti i koji će uticati na nju u doglednoj budućnosti, kao i načine za jačanje bezbednosti i stabilnosti u bilo kojoj od navedenih interpretacija.

Metode i sastav ekspertske grupe

Stručna istraživanja koriste različite, često jedinstvene, metode. Neki od njih su kreirani isključivo za određenu studiju slučaja. Ipak, postoje neki univerzalni vodeći principi. Ovo istraživanje je koristilo integrisani pristup, koji se, po našem mišljenju, pokazao najefikasnijim.

Za ovu anketu sastavljen je poseban upitnik koji je dostavljen svakom stručnjaku pojedinačno. Stručnjaci nisu znali ko je još učestvovao u anketi, niti koliko ljudi će biti ispitano. Upitnik je sadržavao pitanja na koja je svaki stručnjak morao odgovoriti uzastopno. Takođe je obezbedio uzorke tabela. Anketa se uglavnom odvijala u odsustvu, ali su neki od stručnjaka intervjuisani lično. Njihovi upitnici su popunjavani tokom intervjua koji je vođen standardnom metodom. Višestepena (Delphic) metoda nije korištena.

Eksperti su birani pojedinačno na osnovu otvorenih informacija o njihovim kvalifikacijama i ovlašćenjima. U grupi su bili vodeći ruski stručnjaci, sa dugogodišnjim profesionalnim iskustvom u oblasti međunarodne bezbednosti. Prvobitni plan je bio da u anketi učestvuje dvadeset i četiri stručnjaka, ali njih četiri iz različitih razloga nisu mogla učestvovati. Anketa je provedena pod uvjetom anonimnosti, a u ovom članku neće biti imena stručnjaka. Međutim, moramo reći da većina uključenih stručnjaka ima akademske titule (pet doktora i trinaest kandidata). Najmanje trećina od dvadeset stručnjaka ima praktično iskustvo u vođenju zvaničnih pregovora o kontroli naoružanja, a radili su u raznim sovjetskim i ruskim vojnim i civilnim tijelima (Ministarstvo vanjskih poslova ili odbrane). Konkretno, njih četvorica imaju vojni čin generala. Eksperti su tokom ankete dali detaljne odgovore na postavljena pitanja, što autorima omogućava da donesu niz generalizacija i zaključaka koji u dovoljnoj meri odražavaju stavove značajnog dela ruske vojno-političke elite o jednom od najhitnijih bezbednosnih pitanja. , odnosno potrebu za jačanjem strateške stabilnosti.

Treba naglasiti da su ruski stručnjaci pozvani da učestvuju u istraživanju bez obzira na njihove političke stavove. Odabir je zasnovan na njihovom profesionalnom iskustvu, autoritetu u akademskim, vojnim i političkim krugovima u Rusiji i inostranstvu i visokom nivou njihove stručnosti. S tim u vezi smatramo da zaključci i preporuke izneseni u ovom radu generalno odražavaju mišljenje ruske stručne stručne zajednice o važnim pitanjima sigurnosti i strateške stabilnosti.

FAKTORI KOJI UTIČU NA STRATEŠKU STABILNOST

Prema rezultatima istraživanja, stručnjaci su identifikovali dvadesetak različitih faktora za koje smatraju da utiču na stratešku stabilnost trenutno ili će uticati na nju u budućnosti. Zapravo, više takvih faktora je imenovano, ali smo kombinovali odgovore koji su izgledali slično kako bismo sistematizirali podatke. Na primjer, “Grupa za visokoprecizno oružje” je također uključivala “oružje za brze globalne udare” i “hipersonično oružje”, a faktor Ukrajine uključen je u grupu “Sve veći intenzitet sukoba između vodećih svjetskih sila”.

Tokom istraživanja, svaki od eksperata (sa samo jednim izuzetkom) je naveo tri do deset faktora koji, po njegovom mišljenju, utiču na stratešku stabilnost. Istovremeno, većina je navela od šest do sedam takvih faktora. Ukupno, devetnaest od dvadeset stručnjaka navelo je 127 faktora, koji su u većini slučajeva bili identični u različitim odgovorima. Samo jedan ispitanik smatra da u dogledno vrijeme neće biti prijetnji strateškoj stabilnosti i da nema faktora koji mogu motivirati države da koriste nuklearno oružje. Istovremeno, smatra da rizik od upotrebe nuklearnog oružja ostaje, ali isključivo zbog kombinacije slučajnih događaja i tehničkih kvarova.

Najčešće se spominjao faktor svemirskog naoružanja (90% stručnjaka). Precizno oružje (uključujući brzi globalni udar i hipersonično oružje) zauzima drugo mjesto sa 85%. Slijede proturaketna odbrana (ABM) i sajber oružje (oba faktora je navelo 80% ispitanika), nuklearno oružje trećih zemalja (75%) i nestrateško nuklearno oružje (75%). Preostale faktore navelo je manje od polovine ispitanih stručnjaka. Prema 40% ispitanika, najznačajnije od njih su različita tumačenja rastućeg intenziteta sukoba između vodećih zemalja, prvenstveno Rusije i SAD i NATO-a, SAD i Kine, te Zapada i Istoka (vidi sliku 1.) .

https://eng.globalaffairs.ru/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-12_21-42-23.png

Gornja slika će biti nepotpuna ako ne razmotrimo odgovore stručnjaka u smislu važnosti svakog faktora. Svemirsko oružje je na vrhu liste. Devet od osamnaest stručnjaka koji su ovaj faktor uvrstili na listu navelo je njihov najveći uticaj na stratešku stabilnost. Dva stručnjaka stavljaju svemirsko oružje na drugo mjesto, tri na četvrto, jedan na peto i tri na šesto mjesto.

Samo je jedan stručnjak naveo precizno oružje kao glavni faktor koji utiče na stratešku stabilnost. Trojica stručnjaka ovaj faktor stavljaju na drugo mjesto, sedam na četvrto, četiri na peto, a dva na osmo mjesto. Niko od stručnjaka nije smatrao da je protivraketna odbrana glavni faktor koji utiče na stratešku stabilnost. Samo jedan ispitanik stavio je protivraketnu odbranu na drugo mjesto, tri na treće, osam na peto, tri na šesto i jedan na deveto mjesto. Samo je jedan stručnjak naveo protivpodmorničku odbranu (treće mjesto), a niko nije imenovao protivvazdušnu odbranu.

Dva stručnjaka su sajber oružje rangirala na treće mjesto – na najvišu poziciju u ovoj grupi. Tri stručnjaka su ovaj faktor stavila na četvrto mjesto, jednog na peto, osam na šesto, a dva na sedmo mjesto. Samo je jedan stručnjak naveo nuklearno oružje trećih zemalja kao glavni faktor koji utiče na stratešku stabilnost. Devet ispitanika ih je rangiralo na drugo mesto, jedan na treće, jedan na četvrto, jedan na peto, a isto toliko ih je stavilo na sedmo i osmo mesto. Nestrateško nuklearno oružje dobilo je dva prva mjesta, jedno drugo mjesto, sedam trećih mjesta, četiri četvrta mjesta i jedno sedmo mjesto.

Kao glavni faktor koji utiče na stratešku stabilnost četiri stručnjaka su istakla rastući intenzitet sukoba između vodećih svjetskih sila. Jedan stručnjak je ovaj faktor stavio na drugo, a jedan na treće mjesto. Sukob u Ukrajini osvojio je jedno prvo i jedno treće mjesto.

Naš preliminarni zaključak je da je, u smislu kvantitativnih pokazatelja, svemirsko oružje najvažniji faktor koji, prema vodećim ruskim stručnjacima, utiče na stratešku stabilnost. Ovaj faktor zauzima prvo mjesto i po ukupnom broju referenci i po broju odgovora koji ga stavljaju na vrh liste. Kvantitativna distribucija ostalih pozicija ne ukazuje jasno na važnost ostalih faktora koje navode stručnjaci. U ovom slučaju sve ovisi o odabranim metodama evaluacije.

Na primjer, sudeći prema ukupnom broju referenci (kao što je već spomenuto), iza visokopreciznog oružja bi trebalo doći svemirsko oružje, zatim proturaketna odbrana i sajber oružje, nuklearno oružje trećih zemalja i nestrateško nuklearno oružje. Ali ako se lista faktora sastavi prema rangiranju po stepenu važnosti (broj prvih mjesta), onda će se slika prilično dramatično promijeniti (slika 2). Svemirsko oružje će ostati na prvom mjestu (devet prvih mjesta), ali će drugu poziciju zauzeti rastući intenzitet sukoba između vodećih svjetskih sila (pet prvih mjesta). Slijede nestrateško nuklearno oružje (dva prva mjesta), te četiri druga faktora, od kojih svaki ima jedno prvo mjesto (nuklearno oružje trećih zemalja, precizno oružje, sporazumi o strateškom ofanzivnom oružju, kriza sistema međunarodnih institucija) . Istovremeno, protivraketna odbrana i sajber oružje, koji nikada nisu stavljeni na vrh, ispadaju iz prvog dijela liste.

https://eng.globalaffairs.ru/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-12_21-43-23.png

Smatrali smo da bi dalje preciziranje u određivanju ključnih faktora među onima koji imaju najveći uticaj na stratešku stabilnost, na primjer, rangiranjem prema prosječnoj poziciji koju su im dodijelili stručnjaci, bilo suvišno, pa čak i pogrešno. To bi iskrivilo ukupnu sliku, jer bi najmanje spominjani faktori, ali držanje na najvišim pozicijama, imali prednost. Stoga će u ovom slučaju informativnije biti kvalitativno analiziranje dobijenih rezultata ispitivanjem ovih faktora u smislu njihovog uticaja na stratešku stabilnost prema procjeni ruskih stručnjaka.

UTICAJ POJEDINAČNIH FAKTORA NA STRATEŠKU STABILNOST

Kao što je već pomenuto, stručnjaci su procenili kako će faktori koje su naveli uticati na stratešku stabilnost 2022., 2026. i 2036. godine. Zbirni podaci na osnovu njihovih odgovora dati su u tabeli 1 i grafikonima koji prikazuju dinamiku uticaja svakog faktora na stratešku stabilnost.

Tabela 1. Uticaj pojedinačnih faktora na stratešku stabilnost u 2022., 2026. i 2036. godini, %

Faktor/Godina202220262036
Svemirsko oružje52060
Precizno oružje, uključujući brzi globalni udar i hipersonično oružje153555
Odbrana od raketa0520
Sajber oružje52055
Nuklearno oružje trećih zemalja103560
Nestrateško nuklearno oružje202035
Rastući intenzitet sukoba između vodećih zemalja (Rusija-NATO i SAD, SAD-Kina)403020

Razmotrimo svaku godinu posebno.

2022. Rezultati istraživanja pokazuju da rastući intenzitet sukoba između vodećih svjetskih sila trenutno najviše utiče na stratešku stabilnost. Ovaj uticaj je svih šest eksperata koji su ga uvrstili na svoje liste ocenilo kao „značajan“, bez obzira na njegovo mesto na njima. Ako saberemo faktor Ukrajine (koji su spomenula dva stručnjaka koji su je označili kao „značajan uticaj”), videćemo da skoro polovina stručnjaka ove faktore navodi kao one koji imaju glavni uticaj na stratešku stabilnost.

U tom kontekstu, faktori koji su se nalazili na vrhu liste u kvantitativnoj analizi su značajno izgubili svoje pozicije. Na primjer, drugo mjesto zauzima nestrateško nuklearno oružje, čiji su uticaj na stratešku stabilnost četiri stručnjaka ocijenila „značajnim“.

Trojica stručnjaka ocijenila su značajnim uticaj preciznog oružja. Slijede nuklearno oružje trećih zemalja (dva), svemirsko oružje (jedan), sajber oružje (jedan) i raketna odbrana, čiji uticaj na stratešku stabilnost nijedan od anketiranih stručnjaka nije ocijenio značajnim.

Uticaj strateškog ofanzivnog naoružanja, uključujući i START ugovore, na stratešku stabilnost sva tri stručnjaka koji su pomenuli ovaj faktor ocijenili su značajnim.

2026. Do 2026. nekoliko faktora može značajno povećati svoj uticaj na stratešku stabilnost i tako se popeti na vrh liste i gurnuti rastući intenzitet sukoba na treće mjesto. Riječ je prije svega o preciznom oružju, čiji je uticaj ove godine sedam stručnjaka ocijenilo značajnim. Isto se može reći i za nuklearno oružje trećih zemalja (koje je sedam stručnjaka ocijenilo značajnim).

Ruski stručnjaci očekuju da će se uticaj rastućeg intenziteta sukoba između vodećih svjetskih sila na stratešku stabilnost blago smanjiti. A ipak će najvjerovatnije ostati glavni faktor. Pet stručnjaka ocijenilo je njegov uticaj kao značajan. Jedan stručnjak očekuje da će faktor Ukrajine nastaviti da ima značajan uticaj na stabilnost.

Stručnjaci su primijetili da će se do 2026. godine povećati utjecaj drugih faktora na stratešku stabilnost. To uključuje nestrateško nuklearno oružje, svemirsko oružje, sajber oružje (četiri stručnjaka smatrala su uticaj svakog faktora značajnim). Uticaj protivraketne odbrane će se takođe malo povećati (jedan stručnjak).

2036. Ruski stručnjaci očekuju da će se lista najznačajnijih faktora u smislu strateške stabilnosti značajno promijeniti do 2036. Na primjer, očekuje se da će se svemirsko oružje i nuklearno oružje trećih zemalja popeti na vrh liste (dvanaest ispitanika je identificiralo kao značajno). Precizno oružje, koje će donekle izgubiti vodeću poziciju od 2026. godine, i sajber oružje će im se približiti (po jedanaest odgovora).

Nakon toga slijedi nestrateško nuklearno oružje (sedam odgovora). Najmanje od svega na stratešku stabilnost će uticati protivraketna odbrana i rastući intenzitet sukoba između vodećih svjetskih sila (po četiri odgovora). Treba napomenuti da činjenica da se sve veći intenzitet sukoba smanjuje ne znači da će se njegov uticaj značajno smanjiti. Ovo preseljenje je isključivo zbog činjenice da je ovaj faktor naveo manji broj stručnjaka od ostalih. Uticaj rastućeg intenziteta sukoba ocjenjuje se uglavnom kao značajan tokom čitavog projektovanog perioda (sa izuzetkom faktora Ukrajine, koji može izgubiti na značaju ili čak nestati sa liste ovih faktora 2026. godine). [1]

Na slici 3 prikazana je promjena koju stručnjaci očekuju u udjelu pojedinih faktora u navedenim godinama u smislu njihovog „značajnog“ uticaja na stratešku stabilnost.

https://eng.globalaffairs.ru/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-12_21-47-36.png

Kao što se vidi sa slike 3, ruski stručnjaci smatraju da bi do 2036. godine glavni faktori koji utiču na stratešku stabilnost (osim rastućeg intenziteta sukoba između vodećih svjetskih sila) mogli postati mnogo značajniji. Sve ovo postavlja pitanje kako se ovi faktori mogu uzeti u obzir da bi se neutralisao njihov negativan uticaj na bezbednost.

NEOPHODNE MJERE ZA OBRAĐAVANJE FAKTORA KOJI UTIČU NA STRATEŠKU STABILNOST

Svi ruski stručnjaci su istakli da bi se faktori koje su naveli da utiču na stratešku stabilnost trebalo da budu rešeni na ovaj ili onaj način do 2036. godine (vidi sliku 4). Što se tiče 2026. godine, neki stručnjaci smatraju da bi do tada neki faktori mogli biti zanemareni zbog njihovog malog uticaja na stabilnost. Svemirsko oružje (70% ispitanika kaže da ih treba uzeti u obzir) i precizno oružje (takođe podržava 70% stručnjaka) su na vrhu ove liste. Slijede nestrateško nuklearno oružje i sajber oružje (65% eksperata je insistiralo da će se oba faktora morati uzeti u obzir). Konačno, na trećem mjestu su raketna odbrana i nuklearno oružje trećih zemalja (55% ispitanika smatra da se ovi faktori moraju uzeti u obzir 2026. godine).

Eksperti su iznijeli svoje stavove o tome kako i u kom obliku treba rješavati gore navedene faktore koji utiču na stratešku stabilnost u budućnosti. Ovi prijedlozi uključuju širok spektar mjera i inicijativa za svaki od navedenih faktora. Istovremeno, samo jedna od 113 preporuka podrazumijeva vojno-tehnički odgovor na djelovanje drugih država, što, po mišljenju ovog stručnjaka, može oslabiti ili čak narušiti stratešku stabilnost.

https://eng.globalaffairs.ru/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-12_21-48-10.png

Nuklearno oružje trećih zemalja

Sumirajući prijedloge stručnjaka, možemo primijetiti sljedeće. Važno je postići međusobno razumijevanje, prvenstveno između Rusije i Sjedinjenih Država, o nuklearnim arsenalima trećih zemalja. Ključ za rješavanje ovog problema može biti trilateralni dijalog između Rusije, Sjedinjenih Država i Kine, uz mogući angažman ostalih nuklearnih sila. Njemu treba prethoditi pojačani neformalni kontakti između predstavnika ovih zemalja, uključujući kroz međunarodne seminare, diskusije, druge forume, zajedničke projekte itd. U tu svrhu stručnjaci predlažu korištenje postojećih platformi i mehanizama za takve kontakte, posebno onih koji imaju osnovana i djeluje u okviru Ugovora o neširenju nuklearnog oružja.

U konačnici, sve napore treba usmjeriti ako ne na izradu multilateralnog ugovora između pet nuklearnih sila (iako neki stručnjaci predlažu takvu opciju), onda svakako ka osiguravanju transparentnosti i predvidljivosti u ovoj oblasti. Neki stručnjaci smatraju važnim razviti “kodeks ponašanja” u oblasti nuklearnog oružja i uvjeriti pojedine zemlje da preuzmu jednostrane obaveze da ne povećavaju svoje nuklearne arsenale.

raketna odbrana

Nijedan od eksperata nije insistirao na ponovnom uspostavljanju strogih ABM ograničenja predviđenih Ugovorom iz 1972. godine. U rijetkim slučajevima, predložena je “laka” verzija ovog ugovora, s djelimičnim ograničenjima određenih ABM parametara. Neki stručnjaci vjeruju da se pitanje proturaketne odbrane može riješiti kroz trilateralni američko-rusko-kineski dijalog dok strane napreduju u razgovoru o svojim nuklearnim arsenalima. Neki stručnjaci insistiraju na povezivanju smanjenja strateškog ofanzivnog naoružanja sa odbrambenim sistemima. Drugi predlažu da se takva međuzavisnost fiksira u budućem START ugovoru (START-4), kao što je učinjeno u START-3.

Mnogi stručnjaci vjeruju da jeste Važno je razviti mjere za izgradnju povjerenja i predvidljivosti u oblasti strateške odbrane, kao i dobrovoljne jednostrane mjere obuzdavanja u implementaciji relevantnih programa. Među direktnim zabranama, stručnjaci su naveli preporučljivost postizanja sporazuma o nerazmeštanju sistema protivraketne odbrane i njihovih komponenti u svemiru.

Generalno, prema vodećim ruskim stručnjacima, protivraketna odbrana nije među glavnim faktorima koji utiču na stratešku stabilnost. Ipak, smatraju da to treba rješavati, ali ne u okviru sporazuma koji nameću oštra ograničenja, već na osnovu boljeg međusobnog razumijevanja, veće predvidljivosti i samoograničenja.

Precizno oružje, sistemi za brzi globalni udar, hipersonično oružje

Kao što je već navedeno, u cilju sistematizacije informacija dobijenih od anketiranih stručnjaka, tri kategorije oružja su objedinjene u jednu grupu. Zapravo, samo jedan od dvadeset stručnjaka stavlja nenuklearne brze globalne udarne sisteme i hipersonično oružje u posebne kategorije. Stoga će se preporuke u nastavku primjenjivati ​​na sve tri oružane grupe kombinovane pod nazivom „precizno oružje“.

Veliki dio intervjuisanih stručnjaka predložio je sklapanje sporazuma o određenim kategorijama ovog oružja. Neki smatraju da bi bilo moguće sastaviti ugovor koji bi pokrivao određene kategorije preciznog oružja. Drugo rješenje je da se u novi START-4 ugradi precizno oružje koje može nositi nuklearno oružje.

Neki stručnjaci smatraju da bi bilo dovoljno koordiniranje zasebnih protokola, deklaracija i zajedničkih dogovora bez izrade posebnog ugovora. Ovo bi trebalo da bude praćeno povećanim mjerama izgradnje povjerenja i transparentnosti, kao i jednostranim koracima za rješavanje zabrinutosti u vezi sa specifičnim aspektima uvođenja, raspoređivanja i rada preciznog oružja.

Samo jedan stručnjak je predložio proširenje strateškog partnerstva Rusije i Kine u ovoj oblasti, posebno zajedničko stvaranje najnovijeg oružja za asimetrično odvraćanje Sjedinjenih Država i njihovih NATO partnera.

Svemirsko oružje

Budući da svemirsko oružje kao takvo još ne postoji i da će njegova kontrola biti prilično teška (najvjerovatnije će se raditi o oružju dvostruke namjene), mnogi stručnjaci nisu insistirali na oštrim ograničenjima u ovoj oblasti. Većina stručnjaka smatra da bi najefikasniji način da se osigura sigurnost u ovoj oblasti bilo dogovaranje „kodeksa ponašanja“ u svemiru. Jednostrane akcije i obaveze država koje aktivno istražuju svemir također bi mogle igrati pozitivnu ulogu.

Neki od eksperata su insistirali da dotične zemlje razmotre izradu pravno obavezujućeg sporazuma koji bi drastično ograničio (zabranio) kako raspoređivanje oružja u svemiru tako i njegovu upotrebu protiv svemirskih sistema. To podrazumijeva, prije svega, potpunu zabranu antisatelitskog oružja.

Stručnjaci smatraju da bi razvoj mehanizma za implementaciju predloženih mjera trebao početi nizom konsultacija između Rusije i Sjedinjenih Država, kojima će se kasnije pridružiti i druge svemirske sile, prvenstveno Kina. Neki stručnjaci predlažu da se takve konsultacije započnu odmah u tripartitnom ili čak multilateralnom formatu.

Nestrateško nuklearno oružje

Kao što je poznato, Sjedinjene Države su predložile da se u budućim sporazumima pozabavi pitanjem nestrateškog nuklearnog oružja. Neki od eksperata dijele ovaj stav, sugerirajući da ne samo strateško ofanzivno oružje već i svi nuklearni sistemi treba da budu stavljeni pod kontrolu jednim sporazumom (START-4). Neki stručnjaci smatraju da nuklearno oružje srednjeg dometa treba izbaciti iz takvog opšteg sporazuma i obraditi ga u posebnom dokumentu, slično INF Ugovoru. Neki su predložili održavanje relevantnih pregovora između Rusije, SAD-a i Kine.

Neki stručnjaci skreću pažnju na poteškoće verifikacije nestrateškog nuklearnog naoružanja. Detaljnim pregovorima o ovom pitanju treba da prethode konsultacije sa Sjedinjenim Državama o praćenju i transparentnosti u ovoj oblasti. Nije isključeno sklapanje posebnih sporazuma o monitoringu, kako sa Sjedinjenim Državama tako i sa drugim nuklearnim silama. Mišljenje stručnjaka je da će takvi sporazumi biti dovoljni da se u doglednoj budućnosti neutrališe negativan uticaj nestrateškog nuklearnog naoružanja na stratešku stabilnost.

Neki stručnjaci su predložili rješavanje ovog pitanja korak po korak, precizirajući da fokus treba biti na nuklearnim bojevim glavama, a ne na oružju općenito. Neki stručnjaci smatraju da rješavanje pitanja nestrateškog nuklearnog naoružanja treba povezati s daljim napretkom u ograničavanju i smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja. Drugi su predložili da se razviju posebni sporazumi o dvije kategorije nuklearnog oružja, bez obzira jedna na drugu.

Cyber ​​Weapons

Kao i sa svemirskim oružjem, neki stručnjaci su predložili izradu kodeksa ponašanja u sajber prostoru. Većina stručnjaka smatra da o utjecaju sajber oružja na stratešku stabilnost treba razgovarati i rješavati kroz dijalog. Istovremeno, ideju o pravno obavezujućem sporazumu u ovoj oblasti gotovo niko nije pominjao, osim možda o određenim pitanjima, posebno o nedopustivosti sajber napada na sisteme komandovanja i kontrole vojske i kritičnu infrastrukturu. Oni su također predložili razvoj međunarodne saradnje za istraživanje takvih slučajeva.

Rusija, SAD i NATO su imenovani kao „prioritetni“ učesnici u takvom dijalogu. Neki stručnjaci smatraju da bi se početni dijalog mogao ograničiti samo na Rusiju i Sjedinjene Države. Niko od anketiranih stručnjaka nije eksplicitno imenovao Kinu.

Samo je jedan stručnjak izrazio mišljenje da problem sajber oružja uopće nema rješenje. Većina vjeruje da jednostrane obaveze mogu pomoći u jačanju strateške stabilnosti. Konkretno, zainteresovane strane bi se trebale obavezati da će se suzdržati od intervencija i ciljanja na ključne sisteme koji osiguravaju stratešku stabilnost, uključujući svemirske elemente komunikacije i komandne i kontrolne sisteme strateških nuklearnih snaga isistemi ranog upozorenja.

OSTALI FAKTORI KOJI UTIČU NA STRATEŠKU STABILNOST

Kao što je već navedeno, rastući intenzitet sukoba između vodećih svjetskih sila je na prvom mjestu među faktorima koji su dobili manje od polovine glasova anketiranih stručnjaka. Stručnjaci su predložili da se ovaj problem riješi obnavljanjem dijaloga između Rusije i Sjedinjenih Država, te između Rusije i NATO-a. Smatraju da bi takav dijalog trebao dovesti do sklapanja bilateralnih i/ili multilateralnih pravnih sporazuma o sigurnosnim garancijama, posebno u Evropi. Aktivan rad centara za smanjenje nuklearnog rizika, razvoj mjera za izgradnju povjerenja i kontrola naoružanja mogu igrati ulogu u ovom procesu.

Neki stručnjaci su ukazali na „strateški ‘infantilizam’ političkih elita i njihovo nerazumijevanje važnosti strateške stabilnosti”. Kako bi se riješio ovaj problem, stručnjaci su predložili pokretanje međunarodne kampanje uz aktivno učešće prirodnih znanstvenika kako bi se objasnile stvarne posljedice nuklearne neodgovornosti, uključujući sve aspekte upotrebe nuklearnog oružja.

Mnogi od intervjuisanih stručnjaka smatraju da kontrola naoružanja može imati i pozitivnu ulogu u rješavanju problema novog strateškog naoružanja , ali i drugih problema direktno vezanih za nuklearno i konvencionalno naoružanje. U potonjem slučaju, tiču ​​se neravnoteže u konvencionalnom oružju i, općenito, konvencionalnih pokretača nuklearne eskalacije.

* * *

Navedena analiza rezultata ankete među vodećim ruskim stručnjacima o faktorima koji utiču na stratešku stabilnost pokazala je da je stručna zajednica jedinstvena i podijeljena oko niza kritičnih sigurnosnih pitanja.

Po našem mišljenju, ne postoji jedinstvo u suštini samog koncepta strateške stabilnosti. Iako takvo pitanje nije postavljeno, rezultati ankete jasno ukazuju da njeni učesnici imaju različite pristupe ovom pitanju.

          Nejedinstvo među ruskim stručnjacima po ovom pitanju slikovito je izraženo činjenicom da su naveli više od dvadeset faktora koji utiču na stratešku stabilnost. Smatramo da ovo jasno ukazuje na hitnu potrebu za intenziviranjem diskusije o specifičnom sadržaju pojma strateške stabilnosti, koji već aktivno koriste ruski i zapadni političari i stručnjaci, iako se drugačije shvata.

          Očekivalo se da će takve razlike uticati na pristup eksperata načinima i metodama jačanja strateške stabilnosti, uključujući slabljenje ili neutralizaciju faktora koji negativno utiču na stabilnost. Ali upravo u ovoj oblasti su stručnjaci bili prilično jednoglasni.

          They were unanimous in saying that problems associated with the negative influence of various factors on strategic stability can be resolved through negotiations. There were practically no proposals concerning “retaliatory,” “asymmetric” or other unilateral military-technical measures. The Russian experts suggested strengthening existing and creating new channels of official and unofficial contacts with the United States and other Western countries in order to jointly find solutions to vital security problems and avoid an arms race in “traditional” and new areas of military activity. In their opinion, efforts to increase mutual understanding, and ensure openness, transparency, and predictability in the military field should facilitate this process.

In conclusion, we should note that the proposals put forth by the Russian experts cannot be implemented without reciprocity from the West. Contacts between Russia and Western countries, both official (diplomats, the military) and unofficial (scientists, experts), have shrunk significantly in recent years. This can hardly contribute to better understanding between countries and progress in strengthening security and strategic stability, which all international actors are presumably interested in.

Russian Experts’ Assessments

Alexander G. Savelyev, Olga M. Alexandria

Abstract

The article analyzes the data obtained in a survey that involved twenty leading Russian experts specializing in international security, arms control, and strategic stability. The survey was conducted in December 2021. The respondents were asked to name factors that, in their opinion, currently have (2022) or will have a tangible impact on strategic stability in the foreseeable future (until 2036) and to list them in order of their significance. In addition, they were asked whether and how these factors would be taken into account in the future. Two time frames were chosen for analysis: up until the year 2026 (when the “extended” START-3 Treaty will end) and up until the year 2036 (when a possible nuclear arms control agreement that may replace START-3 will expire). The experts were also asked to assess the degree to which the proposed factors may affect strategic stability in 2022, 2026, and 2036.

Keywords: strategic stability, space weapons, missile defense, precision weapons, non-strategic nuclear weapons, third-country nuclear weapons, cyber weapons, growing conflict intensity between leading world powers, Russia, US, China, NATO.

Note from the Editors: This article had been written and accepted for publication before the start of Russia's military operation in Ukraine. Naturally, the research does not include expert assessments of the latest developments; however, its major conclusions remain remarkably valid.

__________________________________________________________

https://eng.globalaffairs.ru/wp-content/uploads/2020/02/aleksandr-savelev-e1582226921322.jpg

Alexander G. Savelyev,

Doctor of Political Science
Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations (IMEMO), Moscow, Russia
Chief Research Fellow;
National Research University–Higher School of Economics, Moscow, Russia
Institute for Advanced Strategic Studies

Chief Expert

E-mail: al.g.savelyev@gmail.com

https://eng.globalaffairs.ru/wp-content/uploads/2022/04/olga-alexandria-360x360.jpeg

Olga M. Alexandria

Lomonosov Moscow State University, Russia
Department of International Security of Faculty of World Politics
Senior Lecturer;
National Research University–Higher School of Economics, Moscow, Russia
Institute for Advanced Strategic Studies
Expert

E-mail: olga.alexandria@gmail.com[1] Note that the survey was conducted at the end of 2021― Ed .

IFIMES

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close