Kazna od 150.000 maraka poslodavcu koji otpusti prijavljivača korupcije

Svaki poslodavac koji pokuša otpustiti radnika nakon što ovaj prijavi korupciju platit će državi kaznu od 50 do 150 tisuća maraka, stoji u Nacrtu zakona o zaštiti prijavitelja korupcije u Federaciji BiH. Za prekršajne radnje bit će kažnjena i odgovorna osoba u poduzeću ili ustanovi u iznosu od 10.000 do 20.000 maraka. Za prekršaj će biti kažnjena i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 5000 maraka. Regulirane su i sankcije za povredu obveze čuvanja anonimnosti i zaštite povjerljivosti. Kaznom od 5000 do 15.000 maraka bit će kažnjen poslodavac koji nije osigurao anonimnost i zaštitu povjerljivosti uzbunjivača.

Od 5000 do 10.000 maraka je kazna za prekršaj odgovornoj osobi koja neovlašteno učini pristupačnim podatke o identitetu uzbunjivača.

Federalne vlasti su prilikom usvajanja zakona u formi nacrta naglasile kako je njegov cilj zaštita prava uzbunjivača kada prijavljuju korupciju i kada se prijavljivanje odnosi na dužnosnike i zaposlene u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti na svim razinama vlasti u FBiH, zaposlene u poslovnim subjektima bez obzira na vlasničku strukturu, javnim ustanovama, udruženjima i zakladama te javnim korporacijama, kaže se u obrazloženju donošenja ovog zakona

Nacrt zakona je upućen na razmatranje u Parlament FBiH, a potreban je jer prema nekim procjenama čak 43 posto slučajeva korupcije bude detektirano upravo zahvaljujući uzbunjivačima iako trenutačno u državi ne postoji mehanizam za adekvatnu zaštitu prijavljivača. Iako 43 posto slučajeva prijave uzbunjivači, nadležna tijela i dalje tvrde kako vrlo teško dolaze do saznanja da se zaista dogodila neka koruptivna radnja uglavnom iz razloga što postoji bojazan kod osoba koje imaju takva saznanja da bi mogle biti izložene odmazdi. Za takvu bojazan ima osnove s obzirom da ni nadležna pravosudna tijela ne uspijevaju osigurati učinkovitu zaštitu takvih osoba te one nakon prijava bivaju izložene raznim vidovima odmazde.

Novi zakon propisao je da su sve pravne osobe u javnom i privatnom sektoru u Federaciji na koje se odnosi zakon dužne u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu zakona uskladiti propise s odredbama zakona. Također, svi poslodavci su dužni imenovati osobu koja će raditi na zaštiti prijavitelja, a morat će se uspostaviti i učinkovit sustav prijavljivanja korupcije, što osobito uključuje uspostavu jednog ili više komunikacijskih kanala za prijavu korupcije.

Dnevni list

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close