Kako preći preko svađe u porodici ili familiji

Rasprave među članovima poordice ili familije nerijetko su neminovne. Nažalost, one mogu preći u svađu, a svađa u sukob koji može završiti raskidom svih veza među članovima porodice ili familije, a ponekada završe i tragično.

(E. SUBAŠIĆ – Preporod.com)

U većini slučajeva rasprave ili svađe budu rezultat materijalnih želja ili nedorečenosti, stoga treba imati na umu da nijedna ovosvjetska stvar, zemlja, imetak, nekretnina i slično ne vrijedi rasprave, a kamoli svađe. Poslanik, a.s., je rekao da je Allahu najmrži onaj čovjek koji se najžešće prepire i svađa. (Buhari i Muslim)

Kada se uzme u obzir važnost rodbinskih veza u islamu, onda kao što ne bi smio alkohol ili svinjsko meso ulaziti u kuću vjernika tako ne bi smjela ni svađa. U vezi s prekidanjem rodbinskih veza dovoljno je navesti samo ovaj hadis: “Nema grijeha koji je preči da Allah, dž.š., Uzvišeni ubrza njegovom počiniocu kaznu na dunjaluku, uz kaznu koju će mu ostaviti na ahiretu, od nasilja i kidanja rodbinskih veza.”

Kada se nađemo u situaciji rasprave pokušajmo smiriti situaciju kako ne bi došlo do svađe, a ako, ipak, dođe razmislimo o slučaju Jusufa, a.s., kojeg su braća bacila u bunar a Jusuf, a.s., im je opet oprostio. Trebamo se prvenstveno sjetiti njegovih riječi kada im je oprostio: “Allah je bio dobar prema meni kad me je iz tamnice izbavio i vas iz pustinje doveo, nakon što je šejtan između mene i braće moje bio razdor posijao”.

Prvo, ako smo sigurni da smo mi u pravu prilikom svađe imajmo na umu da će nam to Allah, dž.š., nadoknaditi, kao što je Jusufu, a.s., nadoknadio.

Drugo, Jusuf, a.s., kaže  da je razdor “šejtan posijao” između njega i braću. On ne krivi braću, ne odriče ih se i ne prekida s njima vezu, iako su mu ona nanijela zlo. Kroz ovaj primjer Allah, dž.š., nam govori da ne mrzimo članove svoje rodbine ili porodice, već zatražimo zaštitu od šejtana čija je jedna od prvih misija pravljenje razdora među članovima porodica i rodbine. Eventualna pobjeda u raspravi ili svađi bilo koga od nas je samo prividna pobjeda i zadovoljstvo. Zadovoljstvo zapravo tada pripada šejtanu koji je istinski pobjednik, jer je posijao smutnju i razdor. Svoju misiju je uspješno izvršio.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close