Kako napraviti EU boljim mjestom za mala i srednje preuzeća?

Šta će mala i srednja preduzeća u Evropi trebati od buduće politike Evropske unije? To je srž pitanja u konsultacijama koje je Evropska komisija pokreula radi nadogradnje EU Zakon o malom biznisu (Small Business Act (SBA). 
SBA – široki skup mjera čiji je cilj olakšati život za male tvrtke – već je dobar temelj za politike malog i srednjeg poduzetništva. Kako je izgrađen na razmjeni najboljih praksi, podrška za internacionalizaciju i poduzetništvo sa dobrim pristupom izvorima finansiranja (provodi se putem instrumenata finansiranja iz EU programa CIP i Cosme), potiče zemlje EU-a da preduzemu djelotvorna rješenja koja su urađena bilo gdje i dolaze s jednako dobrim idejama. U kombinaciji s jakim inicijativama pametni propisi pridonose sposobnosti malih i srednjih preduzeća da prebrode ekonomsku krizu. 

Ferdinando Nelli Ferocci, povjerenik za industriju i preduzetništvo, izjavio je: “Kao što je Evropa i dalje na putu oporavka, moramo osigurati Zakon o malom biznisu EU još svrsishodnijim. Stoga pozivam sve stranke zainteresirane za MSP da iznesu svoja gledišta. Komisija želi vaše ideje i spremna je slušati vaše komentare. ” 

Pet stupova za pomoć napredovanju maalog biznisa u EU 

Ovog proljeća, predstavnici poslovnih organizacija i izaslanici nacionalnih vlada već su složili da četiri stupa postojećeg SBA trebaju ostati: 

Pristup finansijama: Čak i sa nekim naznakama pozitvnijih izgleda, mala i srednja preduzeća još uvijek trebaju pristupačnih rješenja za svoje potrebe za finansiranjem. 

Pristup tržištima / internacionalizacija: Za mala i srednja preduzeća rast novih tržišta mora biti istražen. 

Poduzetništvo: Nastavak podrške potencijalnim poduzetnicima je presudno zbog visokog nivoa nezaposlenosti, posebno među mladima. 

Bolja regulacija: smanjenje administrativnih opterećenja i dalje ostaje važan cilj, uprkos postignutom napretku u ovom području. 

Radi prevazlaženja jaza u mnogim evropskim ekonomijama također je dogovoreno da se doda i peti stup da bi politika EU o MSP-ima bila još stabilnija: 

Obuka i vještine preduzetnika i osoblja: za ekonomski rast poduzetnici trebaju vještine i stručnan kadar. 

Poziv na akciju 

Pokrenutim javnim kosultacijama tražit će se informacije od svih zainteresiranih strana, uključujući preduzetnike i poslovne organizacije, kako bi Evropska komisija osigurala da SBA bude spreman za susret sa budućim izazovima. 

Javne konsultacije koje je pokrenula Komisija ostaju otvorene 12 sedmica, a biće zatvorene 15/12/2014. 


Šta je Small Business Act? 

Usvojen u junu 2008, Zakon o malom biznisu ( Small Business Act) odražava političku volju Komisije da prizna centralnu ulogu malih i srednjih preduzeća u ekonomiji EU-a i prvi put stavlja na mjesto sveobuhvatni politički okvir malog i srednjeg preduzetništva za EU i njene države članice. To ima za cilj poboljšanje ukupnog pristupa preduzetništvu, trajno usidrenje “Misli prvo malo“ ‘načela u politici donošenja odluka za javne službe, te promovisanje rasta malih i srednjih preduzeća, pomažući im da rješavaju preostale probleme koji remete bolji njihov razvoj. Zakon o malom biznisu za Evropu vrijedi za sve nezavisne tvrtke koje imaju manje od 250 zaposlenih, a to je 99% svih evropskih preduzeća.

Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close