-TopSLIDEKolumne

Kako je SDA HDZ-u isporučila treći ključ mostarske brave?

Piše: Muharem CERO


Negdje po strani sinoćnjih i današnjih odgonetanje političkog sporazuma iz Mostara ostalo je prepoznavanje političke dimenzije Sprazuma o načelima izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH koji je možda i najznačajniji separat jučerašnjeg događaja.

Kako god, nije lako odgonetnuti alhemiju Bosne, tako valja učiniti dobar napor pa cijelu sliku složiti do kraja. Valja obratiti pažnju na politički sporazum SDA i HDZ-a i tačku 4 “Aktivnosti na implementaciji ovog Sporazuma će početi u roku od 30 dana, a završiti najkasnije šest (6) mjeseci od dana potpisivanja ovog Sporazuma. Stranke potpisnice ovog Sporazuma će usuglašeni prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH uputiti u parlamentarnu proceduru u skladu s relevantnim propisima kako bi se isti usvojio do kraja godine koja prethodi godini u kojoj će se održati Opći izbori, poaštujući činjenicu da se izmjene Izbornog zakona BiH ne mogu vršiti u izbornoj godini”.

Pažljivim čitanjem da se prepoznati da uz pretpostavku parlamentarnih promjena Izbornog zakona vezano za Izbore u Mostaru, a na šta su se SDA i HDZ pred svjedocima obavezali, sam čin provedbe mora proći i Scila i Haribda i izići tek tada na mirne vode bosanske zbilje.

Naime, slaganjem termina i preuzetih rokova za izvršenje obaveze izbornog zakona i krajnje provedbom Ustavne presude u predmetu Ljubić mada i pobrojanih strazburških presuda u identičnoj ustavnopravnoj materiji traženjem legitimiteta predstavljanja naroda i građana na svim administrativno -političkim razinama, u Predsjedništvu BiH i Domovima naroda….(tačka 2. sporazuma), da se uočiti sljedeće.

Stranke su se obavezale da će cijeli proces započeti u roku od 30 dana od dana potpisivanja jučerašnjeg sporazuma (17.7.2020.), a okončati najkasnije 6 mjeseci od potpisivanja (17.1.2021.).

Daljnjim tumačenjem slova tačke 4. lako je utvrditi da SDA i HDZ do tog dana moraju u parlamentarnu proceduru pustiti usaglašeni tekst izmjena i dopuna Izbornog zakona kao i svih ostalih relevantnih propisa.

Nije teško ovim slijedom utvrditi i dokazati da Statut Grada Mostara neće dobiti ovjeru novoizabranog Gradskog vijeća prije nego što USAGLAŠEN tekst izmjena Izbornog zakona ne uđe u parlamentarnu proceduru.

Jasno je da ako jučerašnji mostarski događaj i sva zbivanja oko njega promatramo optikom šaha jedna od strana (SDA ) nije izvukla ni mogući remi, a druga od strana (HDZ) da je cijelu priču ovjerila trećim ključem mostarske brave, a kojeg u ovom trenutku u cijelosti kontrolira i drži Dragan Čović.

Ako prihvatimo ovakvu analizu, a nju nije lako osporiti, tada već na prvom koraku onog koji bi se trebao desiti u Parlamentarnoj skupštini BIH u narednim danima valja tražiti modalitete i načine  kojima se dalji slijed događaja ne može i ne smije odvijati politikom Čovićevog ultimatuma.

Čini mi se da upravo ovako redanje mostarskog paketa daje i odgonetku zašto dijelovi međunarodne zajednice jučer nisu htjeli biti garantom nego tek prisutnim svjedokom.

Patria

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close