Kako je Kakanj postao sredina pogodna za domaće i strane investitore?

Investicije u Općinu Kakanj intenzivirale su se u posljednje dvije godine što je rezultiralo otvorenjem tvornice madraca Delibašić poliuretani, potom ulaganje firme Agroproteinka iz Zagreba, koja planira izgradnju tvornice koja će vršiti toplinsku preradu životinjskih nusproizvoda s ciljem proizvodnje animalnih proteina, životinjske i tehničke masti, a mesna industrija Bajra iz Travnika najavila je višemilionsku investiciju u izgradnju pogona za preradu mesa.

Tim povodom, Poslovni portal eKapija.ba upitao je načelnika Nermina Mandru šta je ključ uspjeha Općine Kakanj.

“Investicije koje su došle posljedica su ukupne slike Kaknja koja je prepoznatljiva po brojnim uspjesima građana svih uzrasta i generacija, na svim poljima rada i života, po lijepim međuljudskim odnosima i harmoniji  suživota, a još kada se tome pridodaju pogodnosti za investitore kao što su oslobađanje od plaćanja različitih taksi i naknada, kada se općinska administracija otvori prema investitorima u smislu otklanjanja administrativnih barijera i preuzimanja na sebe težine kompliciranih procedura, i kada se prema investitorima pokaže maksimalna pažnja, onda je to dobitna formula”, objasnio je Mandra.

Rekao je da je praksa Općine da kontinuirano njeguje dijalog i dvosmjernu komunikaciju sa poduzetnicima, investitorima, građanima i svim subjektima koji postoje i djeluju u lokalnoj zajednici.

Kako je pojasnio, komunikacija se odvija kroz direktne kontakte i putem društvenih mreža koje su, ukoliko se upotrijebe na adekvatan način, vrlo učinkovito sredstvo za obavještavanje javnosti, prikupljanje sugestija privrednika i građana, za pravilno određivanje prioriteta, za konsultacije i drugo.

“Rezultat dvosmjerne komunikacije sa privrednicima i građanima je ideja da napravimo posebnu web-stranicu za investitore i poduzetnike na kojoj će oni moći dobiti sve potrebne informacije, poslovne kontakte, informacije o pogodnostima koje nudi Općina Kakanj, te popuniti aplikacijski formular sa osnovnim podacima tako da bismo mi u Općini mogli pripremiti svu potrebnu dokumentaciju, te pozvati poduzetnika da potpiše dokumente, ili otići na njegovu adresu sa pripremljenom dokumentacijom kako on ne bi bespotrebno trošio vrijeme. Dakle, ovo je još jedan naš način kako da se približimo investitorima, jer mi ne čekamo da nam investitori dođu, da nas traže po kancelarijama, nego upravo suprotno, mi se njima prilagođavamo i približavamo i njima smo na usluzi 24 sata dnevno”, poručio je načelnik Općine Kakanj.

Investitor je uvijek u pravu

Prvi čovjek Općine Kakanj rekao je da ova institucija uvažava i provodi sve što investitori sugerišu.

Prema njegovim riječima, u segmentima olakšavanja administrativnih procedura, koje su u nadležnosti Općine Kakanj, kontinuirano se uvode pojednostavljenja, dok u segmentima koji su u nadležnosti viših nivoa vlasti, Općina na sebe preuzima svu težinu kompliciranih administrativnih procedura, odnosno općinska administracija umjesto investitora obavlja administrativne poslove van Kaknja.

“Takvim odnosom mi postajemo dio tima investitora i praksa je pokazala da nas investitori doživljavaju kao svoje vrijedne saradnike, poslovne partnere, ali i prijatelje čiji je cilj pomoći da se investicija realizira, da poslovna ideja investitora zaživi i da bude uspješna”, dodao je Mandra.

Budžetski suficit

Mandra je naveo da se ključ uspjeha, čiji je jedan od pokazatelja i suficit u budžetu, nalazi u sinergiji privrednih, kulturnih, sportskih i drugih uspjeha, u racionalizaciji troškova i štednji, u određivanju prioriteta kroz dvosmjernu komunikaciju sa građanima i privrednicima, u vrijednom radu, u iznalaženju načina da lokalna zajednica ostvaruje vlastite prihode umjesto čekanja na sredstva sa viših nivoa vlasti, u adekvatnom odnosu prema investitorima.

“Život u Kaknju odlikuju lijepi međuljudski odnosi, tolerantnost i uvažavanje. Građani Kaknja su poznati po svom snažnom zavičajnom i domovinskom patriotizmu. Mladi iz Kaknja osvajaju prva mjesta i zapažene rezultate na muzičkim, sportskim, školskim i drugim takmičenjima, za sportske klubove iz Kaknja nije samo važno učestvovati u takmičenju nego osvojiti prvo mjesto, preći u viši rang, donijeti medalju u Kakanj, veliki broj kakanjskih sportskih klubova se takmiči u najvišim rangovima, uspješni atletičar iz Kaknja Amel Tuka je jedan od troje najboljih sportista u BiH, uz Sarajevo i Mostar jedino još Kakanj ima gradski ligaški nogometni derbi”, zaključio je Mandra.

Kazao je da oni koji postižu rezultate neizostavno dobiju pomoć, pažnju i respekt zajednice što stimuliše nove naraštaje da usavršavaju svoj talent, da se bore i postižu uspjehe.

“Danas je svim mojim sugrađanima važno da u svoj grad donesu pobjedu, a Kakanj zna pozdraviti i slaviti svoje pobjednike”, dodao je Mandra.

Kakanj je grad u kojem se događaju značajni kulturni, muzički, sportski i drugi dođaji i svi su masovno posjećeni, a vrijednim radom izdiže se iz prosječnosti i apatičnosti malih lokalnih zajednica, prevazilazi lokalne okvire i često uspijeva u mnogo čemu stati rame uz rame sa puno većim gradovima.

U Kaknju je u značajnoj mjeri razvijen i volonterizam koji se doživljava i tretira kao izraz ljubavi prema rodnom kraju i domovini BiH.

Tradicija postizanja rudarskih rekorda i rekorda u proizvodnji električne energije i cementa ove godine je obogaćena i rekordom u proizvodnji svježeg kravljeg mlijeka u odnosu na sve poslijeratne godine što je fascinirajuće obzirom na činjenicu da je Kakanj primarno industrijska sredina.

Načelnik Mandra navodi da se u Kaknju sa optimizmom gleda na život.

“Do neslućenih granica je narastao osjećaj pripadnosti kakanjskom zavičaju, interesi Kaknja uvijek  su iznad svakog stranačkog interesa tako da na sjednicama Općinskog vijeća postoji visoka razina konsenzusa o svim pitanjima koja su od općeg interesa za građane Kaknja. Kod ostvarivanja interesa Kaknja na višim nivoima vlasti nema kalkulacija među onima koji su na izborima dobili povjerenje građana. U Kaknju se ne posmatra ko pripada kojoj stranci, nego koliko je učinio za svoj grad i zavičaj“, objašnjava Mandra.

Podcrtao je da snažan osjećaj pripadnosti kakanjskoj lokalnoj zajednici i uvažavanje sredine u kojoj posluju pokazuju i kakanjski privredni subjekti.

“Kakanjska privreda pokazuje veoma snažnu društvenu odgovornost kroz različite oblike pomaganja zajednici. Privredni subjekti pomažu realizaciju brojnih infrastrukturih projekata, zajedno sa Općinom finansiraju sportske klubove, učestvuju u izgradnji i sanaciji sportskih infrastrukturnih objekata, pomažu projekte iz oblasti kulture, realiziraju važne ekološke projekte, učestvuju u ekološkim aktivnostima lokalne zajednice, pomažu školama, vrtićima, nevladinim organizacijama, dio su svih humanitarnih projekata, svoje raspoložive resurse besplatno stavljaju Općini na raspolaganje u slučajevima prirodnih nesreća”, kazao je Mandra.

Spomenuo je da se zajedničkim radom i ustrajnošću uspjelo u značajnoj mjeri Kaknju osigurati atribute urbane i za život ugodne sredine.

“Omogućili smo našoj djeci da o svemu uče u svom gradu. Odlazak naših najmlađih u neki drugi grad kako bi vidjeli kako izgleda jedan muzej ili galerija likovne umjetnosti sada je prošlost. Odlazak u drugi grad radi pozorišne predstave ili pohađanja muzičke ili baletske škole također je prošlost. Sada sve nabrojano imamo u našem gradu, a posebno nas raduje činjenica da sadržaje koje nudi Javna ustanova za kulturu i obrazovanje Kakanj masovno posjećuju građani Kaknja svih uzrasta i generacija”, pojašnjava Mandra..

U proteklom periodu  u Kaknju je izgrađen novi Dom kulture, nova zgrada Policijske stanice Kakanj, Društveni dom u Čatićima, Gradska galerija likovne umjetnosti, Muzej Kaknja, muzička škola, adaptirane su zgrade Centra za socijalni rad i Općinskog suda, a do kraja tekuće godine biće završna izgradnja nove zgrade Općine i hemodijalizni centar.

Zaključio je da je Kakanj sredina u kojoj se živi u harmoniji, u kojoj se vrijedno radi, u kojoj ima kulturnih dešavanja, sportskih takmičenja, radnog elana i poleta.

Brojne pogodnosti za investitore

Prema njegovim riječima, u proteklom periodu osigurane su brojne pogodnosti za investitore što je rezultiralo jačanjem poduzetničke inicijative u Kaknju i izgradnjom novih fabrika.

“Za gradnju objekata u Kaknju investitorima pripada poticaj kroz povrat novčanih sredstava od naknade koja se obračunava za rentu i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta. Osim toga, pravo na poticaj kao što je oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta i komunalne naknade stiče investitor za parcelu na kojoj gradi objekat u periodu od pet godina od dana pribavljanja odobrenja za upotrebu objekta”, objasnio je kakanjski načelnik.

Naveo je da je Odlukom o općinskim taksama na istaknutu firmu određeno i umanjenje visine taksi u većini djelatnosti, te oslobađanje pojedinih taksenih obveznika u potpunosti ili za određeni period.

“Takseni obveznici koji su počeli sa obavljanjem registrirane djelatnosti u toku tekuće godine oslobađaju se plaćanja takse na istaknutu firmu za tu godinu. Pored ovog oslobađanja, od obaveze plaćanja takse oslobođena su pravna i fizička lica koja registriraju proizvodne djelatnosti, za prvu godinu 100 posto, a za drugu godinu 50 posto od ukupnog iznosa taksene obaveze”, precizirao je Mandra.

Govoreći o pripremi lokacija pogodnih za realizaciju poduzetničkih inicijativa, načelnik je rekao da Općina Kakanj kontinuirano radi i u ovoj oblasti.

“Umjesto investitora općinski službenici preuzimaju brigu stalnog praćenja toka predmeta koji se odnose na registraciju firme kod nadležnih organa, mole za ubrzavanje procedura, daju pravne savjete i upute investitorima, sa investitorima odlaze kod notara, pomažu kod prikupljanja dokumentacije, za investitore prikupljaju potrebne podatke, pronalaze najbolja rješenja kako bi investitori realizirali svoje ideje, na usluzi su investitorima 24 sata dnevno, vrata Općine Kakanj su za investitore uvijek otvorena bez potrebe za protokolarnim najavama i nepotrebnim čekanjima na sastanke, na usluzi investitorima su svi općinski resursi”, kazao je Mandra.

ekapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close