Općine BiHPolitika

Kakanj: Planirana izrada glavnog projekta saobraćajnice

Kroz Program utroška sredstava naknade za građevinsko zemljište koji je usvojen u iznosu od 377.000 KM Općina Kakanj planira tokom 2016. godine realizirati nekoliko veoma važnih projekata.

Planirano je da se izradi idejni projekat zaobilazne saobraćajnice od Benzinske pumpe” Hifa do mosta za naselje Zgošća (10.000,00 KM). Ovaj  projekat bi riješio dugogodišnje probleme uskog grla u naselju Albanija, tako da bi se stvorili uslovi za projektovanje i izgradnju nove zaobilazne saobraćajnice od grada  prema naselju Zgošća.

Planirana je i izrada glavnog projekta saobraćajnice od ulice 7.muslimanske viteške oslobodilačke brigade do mosta kod Benzinske pumpe “Hifa” (9.000,00 KM). Već je urađen idejni projekat za ovu saobraćajnicu koji će biti podloga za glavni projekat.

Planirana je i rekonstrukcija sa proširenjem ulice koja vodi prema pijaci (iza objekta Castello). Za ovu svrhu bit će izdvojeno 22.000 KM.

Planirana je rekonstrukcija spomen-obilježja i staza u Gradskom spomen-parku (35.000 KM), te asfaltiranje saobraćajnice od Gradskog spomen-parka do objekta “Ekoton”.

Za održavanje javnih saobraćajnih površina bit će izdvojeno 142.700 KM.

U toku su pripreme za izgradnju novog igrališta i sportskog poligona u gradskoj jezgri Kaknja, u blizini pošte. Za izgradnju ovog igrališta bratska Općina Aliağa je izdvojila 50.000 eura. Igralište će nositi naziv “Park prijateljstva”.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close