JP ”Visoko Ekoenergija ”d.o.o uspješno posluje protekle tri godine

JP ”Visoko Ekoenergija ”d.o.o. Visoko je javno preduzeće u 100% vlasništvu Općine Visoko sa ukupno 14 zaposlenih i upisanim kapitalom od 1.621.147,27 KM.

Trenutno je izgrađeno približno 100 km gasne mreže  3 i 0,1 bar na koju se može priključiti oko 5000 korisnika sa satnom potrošnjom gasa do 16000 m3 gasa, bez ikakvih dodatnih ulaganja u gasnu mrežu

Kupljena je poslovna zgrada od ”Vitexa-a”

d.d., te je sa porezom ukupna vrijednost zgrade 380.595,50KM

Također je kupljena zgrada od Asfaltgradnje d.o.o Visoko ukupne površine od cca 120 2  za koju je plaćen sa porezom na promet 121.044KM.

Dobit prije poreza u 2013.g.je bila 498.862KM, u 2014.g.je 314.725KM, a u 2015.g.očekuje se oko 320.000 KM.Outrošku dobiti će se raspravljati na sjednici Općinskog vijeća Visoko.

Godišnja amortizacija u svakoj od proteklih tri godine je iznosila oko 180.000 KM.

U protekle tri godine JP Visoko Ekoenergija je kroz reklame i donacije za sport, kulturu i obrazovanj, medije izdvajalo približno 50.000KM. godišnje.

Trenutno je na gasnu mrežu priključeno 1500 domaćinstava i manjih komercijalnih korisnik, te 40 industrijskih i većih komercijalnih korisnika.

Ukupna potrošnja gasa u 2013 g. je 5.361.782 sm3, u 2014 je 5302.881 sm3, a u ovoj godini se očekuje oko 5.700.000 sm3m gasa što odgovara količini od 5.700.000 I lož ulja ili 22.919 tona uglja.

Do sada je u gasovodnu mrežu po procjeni sudskog vještaka od juna 2015.g.uloženo 9.666.970,26 KM.

Dug ”Visoko ekoenergije” d.o.o na današnji dan za isporučeni gas BH-GAS-u je 0 KM. ”Visoko Ekoenergija” za izgrađeno javno dobro gasovodnu mrežu nije dužna ni jednu marku, a ni ostalih dugova nema. Bez novih korisnika gasa u narednom periodu se može očekivati potrošnja gasa od 5,3 do 6 miliona sm3 gasa. što će donositi čistu dobit od 310-400.000 KM godišnje.

O korištenju ove dobiti odlučuje Općinsko vijeće .

Na području izgradnje male HE urađeno je pet studija i četiri elaborata .U toku 2014 i 2015.g.u potpunosti je saniran antenski stub Kruščica i dvorište oko antenskog stuba, a napravljeni su Ugovori sa svim korisnicima objekta što Općini Visoko donosi oko 100.000 KM godišnje.

Na osnovu svih pokazatelja, može se zaključiti da se u Visoko Ekoenergiji protekle tri godine domaćinski poslovalo, istakao je na današnjem PRESS-u Hajrudin Handžić, direktor JP ”Visoko Ekoenergija ”d.o.o.

 

visoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close