JP EPBiH objavljuje oglas za eksproprijaciju HE Vranduk

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine  objaviće 27.marta 2013. godine, na osnovu odredbe člana 23. Zakona o eksproprijaciji Federacije BiH Javni oglas za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama za koje je utvrđen javni interes za eksproprijaciju u cilju izgradnje HE “Vranduk”, saopćeno je iz Elektroprivrede BiH.

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 69/12) utvrđen je javni interes za izgradnju elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, između ostalih i za HE ¨Vranduk¨.

Odlukom je  određeno da je Korisnik eksproprijacije JP Elektroprivreda BiH.

Tim povodom JP Elektroprivreda BiH poziva vlasnike nekretnina koje su prostorno obuhvaćene  lokacijom planirane HE “Vranduk”, kao i sva druga lica koja imaju na osnovu zakona,  zasnovan interes, da se u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog Oglasa, jave na neki od navedenih brojeva telefona kako bi se sa zainteresovanim vlasnicima ugovorili termini sastanaka na kojima bi se pokušalo sporazumno riješiti pitanje prenosa prava vlasništva na nekretninama, prije podnošenja prijedloga za njihovu eksproprijaciju.

eKapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close