U BiH u prošloj godini oprano 30 milijuna KM

U prošloj godini u BiH je prijavljeno 90 sumnjivih transakcija što je znatno ispod prosjeka zemalja iz okruženja,  istaknuto je na seminaru ”Sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma” koji je počeo jučer u hotelu Aquareumal u Fojnici u organizaciji revizorske kuće Revicon.

Borislav Čvoro, član Moneyval tima  zaduženog za oblast provođenje zakona  i vođa financijsko-obavještajnog odjela pri SIPA-i, kaže da je najveći broj prijava došao od banaka, dok je broj notara i odvjetnika koji prijavljuju ovakve aktivnosti neznantan što je, navodi, trend i u drugim zemljama.

Čvoro navodi da je njihov financijsko-obavještajni odjel tijekom prošle godine podnio izvještaje o kaznenom djelu protiv 36 fizičkih i 14 pravnih lica iz ove oblasti, a ukupan iznos opranog novaca iznosio je 30 milijuna KM.

Kao problem navodi mali broj prijava sumnjivih transakcija i tu će se, kaže, morati raditi dodatne analize kako bi se utvrdilo u čemu je stvar. Te aktivnosti planiraju raditi zajedno sa nadzornim organima i samim obveznicima.

”Nastojat ćemo izmjenama zakona spustiti stupanj sumnje pri kojem se vrši prijava transakcije, odnosno sumnjivih aktivnosti”, kaže on.  Ističe da ne moraju sve sumnjive transakcije u prvom momentu voditi ka kaznenom djelu. Međutim u radu im se do sada pokazalo da sve sumnjive transakcije koje u prvom momentu bile nelogične za nekoliko godina pokazale kako imaju svoju obavještajnu vrijednost.

Mladen Čavar, zamjenik ministra sigurnosti BiH, koji je također sudjelovao na današnjem seminaru, rekao je da je u BiH još na snazi Zakon o sprješavanju pranja novca i financiranja terorizma iz 2009. godine, no da zbog revidiranih preporuka vodećeg međunarodnog autoriteta u oblasti sprječavanja pranja novca FATF-a bilo potrebno krenuti na izmjene ovog Zakona.

Zbog toga je Ministarstvo sigurnosti već poduzelo aktivnosti u tom pravcu. Radna grupa koje je formirana već je uradila prvi nacrt Zakona koje je Vijeće Europe ocijenilo pozitivnim. Novi nacrt Zakona predviđa konkretne zadaće u pogledu obveznika zakona i klijenata i neposredniju komunikaciju između financijsko-obavještajnog odjela SIPA-e i drugih agencija za provođenje zakona, a njim su predviđene i daleko veće kazne nego prije.

“Očekujemo da će nacrt Zakona biti dostavljen Vijeću ministara na raspravu do svibnja ove godine. Sve navedeno daje nam za pravo da kažemo da napredujemo u borbi protiv pranja novca”, kaže Čavar.

Navodi i to da se treba imati u vidu da se na ispunjavanju europskih standarda u ovoj oblasti ne radi  zbog nekog drugog, nego da je to, prije svega, u interesu samih građana i stabilnosti i napretka BiH na putu u EU.

D.K
eKapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close