Jednostavnije carinske procedure

Šef Misije BiH pri Evropskoj uniji veleposlanik Igor Davidović potpisao je protekle sedmice u Bruxellesu Konvenciju o paneuro-mediteranskim preferencijalnim pravilima porijekla robe. Kako je saopćeno, predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić ovlastio je veleposlanika Davidovića da potpiše konvenciju, a samo potpisivanje izvršeno je u Bruxellesu jer je Generalno tajništvo Vijeća EU depozitar ove regionalne konvencije, koja je otvorena za potpisivanje 15. juna 2011. godine.

(Oslobođenje)

Porijeklo robe

Konvencija se odnosi na ujednačavanje pravila o porijeklu robe za proizvode koji će se plasirati na ovom, paneuro-mediteranskom području.

Kako je za Oslobođenje kazao Igor Gavran, savjetnik generalnog sekretara Vanjskotrgovinske komore BiH, to obuhvata, osim zemalja EU, zemlje koje su članice EFTA i zemlje Sjeverne Afrike.

“Smisao konvencije jeste da se pojednostave principi preferencijalnog porijekla robe, odnosno da se za sve zemlje koje imaju potpisane ugovore o slobodnoj trgovini, preferencijalna pravila utvrđuju na isti način”, istakao je Gavran.

BiH kasnila

Prema njegovim riječima, namjera ove konvencije jeste da se pojednostavi dokazivanje domaćeg porijekla robe, a kako će se koristiti određene preferencije, ovisi od ugovora o slobodnoj trgovini koje su zemlje između sebe potpisale.

Npr. bez obzira na to što su i BiH i Maroko potpisnici ove konvencije, preferencijalna pravila porijekla robe se ne mogu koristiti ukoliko dvije zemlje nemaju zaključen ugovor o slobodnoj trgovini, koji definiše pravila o preferencijalnom porijeklu, a koja roba mora zadovoljiti da bi stekla povoljniji tretman.

“Potpisivanje konvencije svakako će olakšati, između ostalog, i dijagonalnu kumulaciju porijekla robe, a sve zemlje su u obavezi da je potpišu”, kazao je Gavran dodajući kako je BiH kasnila sa potpisivanjem jer su sve zemlje u okruženju i široj regiji već potpisnice konvencije.

Inače, do sada je šesnaest evropskih i mediteranskih zemalja potpisalo navedenu konvenciju.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close