Javni poziv za završnu javnu raspravu u četvrtak – 15 sati

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim zainteresovanim licima, Općinsko vijeće Visoko oglašava i upućuje JAVNI  POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O

NACRTU BUDŽETA OPĆINE VISOKO ZA 2014. GODINU,

NACRTU ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE VISOKO ZA 2014. GODINU,

NACRTU PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO ZA 2014. GODINU.

Općinsko vijeće Visoko je na 12. sjednici, održanoj 22.11.2013. godine, utvrdilo  Nacrt budžeta općine Visoko za 2014. godinu, Nacrt odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2014. godinu i Nacrt programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2014. godinu, sa zaključkom da se o istim otvara javna rasprava u trajanju od 21 dan.

Javna rasprava o nacrtima dokumenata otvorena je do 13.12.2013. godine.

Završna javna rasprava o nacrtima održat će se u ČETVRTAK, 12.12.2013.godine u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 15 sati.

Svi zainteresovani uvid u dokumente mogu izvršiti u Službi za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika i Službi za privredu, razvoj, budžet i finansije.

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close