Javni poziv za sufinansiranje poljoprivredne mehanizacije

Na osnovu strateških ciljeva Općine Visoko koji se odnose na podsticanje poljoprivredne proizvodnje Općina Visoko raspisuje

 

JAVNI POZIV

za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2015. godini za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije

 

 

Pozivaju se fizička lica koja imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost kao osnovno zanimanje sa sjedištem na području općine Visoko, kao i lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i upisana su u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) sa prebivalištem na području općine Visoko da mogu podnijeti zahtjev za sufinansiranje troškova nabavke nove poljoprivredne mehanizacije.

Sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova nabavke nove poljoprivredne mehanizacije (traktori, motokultivatori, balirke za sijeno i samohodne kosačice) u iznosu do 30% vrijednosti mehanizacije (maksimalan iznos  podrške je do 2.000,00 KM), što poljoprivredni proizvođač dokazuje računima o kupovini koja je nabavljena u 2015. godini. Pravo na ostvarivanje poticaja imaju fizička lica koja imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost kao osnovno zanimanje, kao i lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i upisana su u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG). Mehanizacija koja je nabavljena na lizing, polovna ili putem komisione prodaje neće se uzimati u razmatranje i zahtjev će biti odbijen.

 

Za ostvarivanje prava na podršku korisnik dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:

1. Zahtijev;

2. Rješenje nadležne općinske službe o obavljanju poljoprivredne djelatnosti;

3. Obaviještenje o razvrstavanju djelatnosti;

4. Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK);

5. Račun za nabavku mašine ili druge opreme sa specifikacijom i dokaz o uplati istog;

6. Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da nabavljena mehanizacija neće biti prodana ili otuđena u periodu od 5 godina od trenutka dobijanja poticaja;

7. Potvrda banke o otvorenom računu.

 

 

Postupak po Javnom pozivu provest će općinska komisija koju će imenovati Općinska načelnica. Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba i na oglasnoj ploči Općine Visoko. Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Općine Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj ili na web stranici općine Visoko: www.visoko.gov.ba

 

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtijeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2015. godinu za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije – ne otvaraj, na adresu: Općina Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj Općine Visoko.

 

 

OPĆINSKA NAČELNICA

 

  1. sci. Babić Amra

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close