-TopSLIDEM plusOglasiVisoko

Javni poziv za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2020.

Javni poziv za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2020. godini za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju i novih muzilica

Pozivamo poljoprivredne proizvođače, obrtnike i fizička lica sa područja Grada Visoko, a koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) da mogu podnijeti zahtjev za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju (za motokultivator i traktor) i nabavku novih muzilica. Maksimalna vrijednost nabavljene mehanizacije je do 4.000,00 KM.

Podržava se nabavka isključivo nove mehanizacije, priključaka i novih muzilica nabavljenih u periodu od 01.10.2019. do 05.10.2020. godine što poljoprivredni proizvođač dokazuje računima o kupovini i izdatoj fakturi.

Pravo na ostvarivanje poticaja ne mogu ostvariti lica koja su podnijela zahtjev federalnom ili kantonalnom Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za ostvarivanje podrške za nabavku iste mehanizacije, priključnih uređaja i novih muzilica.

Iznos podrške je do 25% od ukupne vrijednosti. Dodatni iznos podrške se obračunava u visini od dodatnih 5% za nosioca poljoprivrednog gazdinstva odnosno vlasnika obrta mlađeg od 40 godina na dan objave Javnog poziva.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

  1. Zahtjev,    
  2. Potvrda o upisu u RPG, 
  3. Porezna faktura o nabavci na ime nosioca RPG-a – vlasnika obrta,   
  4. Fiskalni račun o nabavci,   
  5. Potvrda banke o otvorenom računu (da nije starija od 60 dana).

Postupak po Javnom pozivu provest će komisija koju će imenovati gradonačelnica Visokog, Amra Babić. Komisija će izlaskom na teren utvrditi nabavku mehanizacije,  priključnog sredstva za poljoprivrednu mehanizaciju ili muzilice.

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj web stranici Grada Visoko ili na oglasnoj ploči.

Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Gradske uprave Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici grada Visoko: www.visoko.gov.ba.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu za nabavku nove mehanizacije, priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju i novih muzilica – ne otvaraj, na adresu: Grad Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko.

Zahtjev možete podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko.                             

Zahtjev za Javni poziv

Press Grada Visoko

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close