Javna rasprava o izmjeni prostora Regulacionog plana Prijeko Visoko

Općinsko vijeće na 6. sjednici održanoj 27.04.2013.godine usvojilo je Nacrt Odluke o izmjeni namjene i sadržaja dijela prostora Regulacionog plana «Prijeko» Visoko i o istom otvorilo javnu raspravu.   Izmjena dijela prostora obuhvata lokalitet između «KTK» Visoko, sa sjeverne strane, novoprojektovane saobraćajnice sa istočne strane, postojeće saobraćajnice s južne strane i granicom obale rijeke Fojnice i prema Regulacionom planu «Prijeko» Visoko («Sl.glasnik općine Visoko», br. 7/03) definiran je kao «prostor za izgradnju dva niza stambenih objekata po četiri jedinice, spratnosti P+3, spojenih međusobno sa poslovnim objektima, spratnosti P i između njih javna garaža u suterenskoj etaži), kao i sportski sadržaji u obalnom području rijeke Fojnice.

Umjesto prethodno definisane namjene i sadržaja, definira se nova namjena i sadržaj prostora – «multimedijalni centar (amfiteatar, multimedijalna sala i biblioteka)», garaže i zelena površina (park).

Pozivamo građanstvo, mjesne zajednice, pravna i fizička lica na završnu javnu raspravu koja će se održati dana 20.06.2013.godine /ČETVRTAK/ u 14,00 sati u  velikoj sali općine Visoko.

Sve informacije o gore navedenom mogu se dobiti u Centru za dozvole općine Visoko – kontakt osoba Efendira Suad.

Služba za prostorno uređenje,
imovinsko- pravne, geodetske,
stambeno-komunalne poslove i
zaštitu okoline

Općina Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close