Visoko

Jasmina Zubić uvrštena u Biografski leksikon “KO JE KO U BOSNI I HERCEGOVINI”

Jasmina Zubić
Zastupnica Predstavničkog doma PFBiH

Ovih dana iz štamparije PLANJAX PRINT izašlo je drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje Biografskog leksikona KO JE KO U BOSNI I HERCEGOVINI 2018-22 u dva toma, u kome je zastupljeno preko četiri hiljade najkreativnijih bosanaca i hercegovaca koji su u proteklom periodu svojim radom i aktivnostima oblikovali bosansko-hercegovačku, historijsku i društvenu zbilju u svim sferama ljudskog djelovanja (nauka, obrazovanje, kultura, privreda, ekonomija, politika, religija, mediji, muzika, sport…) koji su ponos Bosne i Hercegovine za koga je akademik Šefket Krcić rekao da je to lična karta bosansko-hercegovačke inteligencije.

Obzirom da je i Vaš rad i aktivnost prepoznao Izdavački savjet na čelu sa predsjednikom akademikom prof. dr. Mirkom Pejanovićem i Redakcija na čelu sa glavnim i odgovornim urednikom dr. sc. Bajruzinom Hajrom Planjcem i uvrstili Vas u ovo kapitalno djelo jedinstveno u BiH, koristimo se prilikom da Vam ČESTITAMO.

Želimo Vam dobro zdravlje i još vrijednije rezultate sa kojima se ponosiBosna iHercegovina, srdačno Vas pozdravljamo.

Biografski leksikon je obima oko 1000 stranica B4 formata u dvije knjige tvrdog uveza u kutiji. Ako posjetite   www.kojekoubih.ba  možete vidjeti ko je sve uvršten u Biograski leksikon KO JE KO U BOSNI i HERCEGOVINI 2018-22.

Planjax
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close