Izvršni odbor NS FBiH: Uvedena zabrana za gostujuće navijače

U srijedu 26.02.2014. godine, u prostorijama NS Federacije BiH (Franca Lehara br. 3) održana je redovna 13. sjednica Izvršnog odbora NS FBiH na kojoj su doneseni sljedeći zaključci:

1. Usvojen je zapisnik sa prethodne sjednice Izvršnog odbora NS FBiH.

2. Usvojena informacija o takmičenju u Prvoj futsal ligi NS FBiH

3. Odlučeno je da se na narednoj sjednici Izvršnog odbora NS FBiH razmotri lista delegata Prve futsal lige NS FBiH te od NS/FS BiH zatraži informacija o usvajanju liste delegata Premijer futsal lige BiH po dostavljenom prijedlogu NS Federacije BiH.

4. Konstatirano je kako je NS FBiH izvršio sve pripreme za početak nastavka takmičenja u sezoni 2013/2014 u Prvoj ligi FBiH, Drugoj ligi FBiH i ostalim ligama u nadležnosti NS FBiH.

5. Obzirom na cjelokupnu finansijsku i političku situaciju u Bosni i Hercegovini, a uvažavajući dinamiku započetih radova na poboljšanju stanja infrastrukture, odlučeno je da NK „MLADOST“ Doboj Kakanj, NK „TROGLAV“ Livno i NK „PODGRMEČ“ Sanski Most mogu utakmice drugog dijela sezone 2013/2014 igrati na vlastitim stadionima. U sezoni 2014/2015 svi klubovi Prve lige FBiH u potpunosti moraju ispunjavati uslove infrastrukture.

6. Uz uvažavanje odluke NS/FS BiH o zabrani za gostujuće navijače klubova Premijer lige BiH, a imajući u vidu trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovni, uvodi se zabrana organizovanog odlaska navijača klubova Prve lige FBiH na gostujuće utakmice. Zabrana se odnosi na organizovane odlaske i posjete navijaća kao i upotrebu i isticanje navijačkih rekvizita gostujućeg tima a u cilju izbjegavanja mogućih sukoba i korištenja takmičenja NS FBiH i utakmica u mogućem promovisanju okupljanja i manifestovanja nesportskih aktivnosti na i oko stadiona, kao i na maršutama putovanja.

7. Prihvaćena je informacija posebne Komisije za utvrđivanje stanja i funkcioniranja NS SBK/KSB-Travnik uz konstatiranje da iz NS SBK/KSB nije dostavljena potpuna dokumentacija. Obavezuje se NS SBK/KSB da dostavi cjelokupnu traženu dokumentaciju koju će razmatrati nadležne komisije NS FBiH.

8. Redovna sjednica Skupštine NS FBiH zakazuje se za četvrtak 27.03.2014. godine u Sarajevu uz utvrđeni dnevni red za sjednicu.

9. Obavezuju se svi kantonalni/županijski savezi da prema statutarnim odredbama redovne sjednice skupština održe do isteka mjeseca marta/ožujka 2014 godine, te na sjednice obavezno pozovu predstavnike NS FBiH što je obaveza utvrđena statutima svih kantonalnih/županijskih saveza.

10. Prihvaćen je izvještaj o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju NS FBiH za 2013 godinu te se isti dostavlja Skupštini NS FBiH.

11. Prihvaćen je plan rada i finansijski plan NS FBiH za 2014 godinu i isti se dostavlja Skupštini NS FBiH.

12. O prijedlozima Komisije za omladinski nogomet nakon dodatnog razmatranja odlučit će se na narednoj sjednici Izvršnog odbora NS FBiH.

13. Pregled troškova klubova po osnovu članarina, registracija i dr., dostavlja se Komisiji za propise koja će Izvršnom odboru NS FBiH nakon objektivnog razmatranja svih parametara predložiti donošenje unificirane odluke obavezujuće za sve kantonalne/županijske saveze.

14. Takmičarski organi Druge lige FBiH grupa „CENTAR“ upozoravaju se na ozbiljne propuste u radu tokom jesenjeg dijela sezone 2013/2014, a Izvršni odbor NS FBiH će u toku drugog dijela sezone 2013/2014 pratiti rad svih takmičarskih organa Druge lige i u slučaju uočenih propusta poduzeti mjere u skladu sa ovlastima i važećim propisima.

www.magazinplus.eu – NS F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close