Izvještajno-izborna skupština Udruženja slijepih općine Visoko

U Maloj sali Općine Visoko proteklog vikenda održana je redovna Izvještajno-izborna skupština Udruženja slijepih općine Visoko.

Pored izvještaja o radu, finansijskog izvještaja i izvještaja Nadzornog odbora stiče se utisak da ovo udruženje i pored teške ekonomsko-socijalne situacije ispunjava zacrtane planove i sprovodi aktivnosti u skladu sa statutarnim odredbama.

Poslovanje USOV-a za 2012. godinu okončano je sa 10.909,08 KM prihoda, u što su uračunata i prenesena sredstva iz 2011. godine ( 3.854,71 KM) i rashodom od 9.039,08 KM što u konačnici daje rezultat pozitivnog poslovanja i višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 1.870,00 KM.

Jedna od tačaka dnevnog reda bila je i statutarne izmjene kojima se Statut USOV usklađuje sa Statutom viših nivoa organizacije ali i prilagođava vremenu u kome živimo.

Novoizabrani delegati u Skupštini USOV su: Jusić Elmedin, Novokmet Esad, Softić Sead, Šahinović Senad, Juko Džemil, Alibegović Selejman, Suljić Ejub, Šunjić Pero i Dautovski Ajka.

Delegati u Skupštini ZDK-a su: Jusić Elmedin i Suljić Ejub.

Predsjedništvo USOV čine tri člana i to:

Jusić Elmedin – predsjednik

Novokmet Esad – dopredsjednik i

Suljić Ejub – član

Piše: Senad Goralija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close