Izvještaj sa 14. vanredna sjednica Općinskog štaba CZ Visoko

Danas je održana 14. vanredna sjednica Općinskog štaba CZ Visoko, na kojoj su razmatrane provedbe odluka i naredbi OpŠCZ.

Između ostalog, razgovaralo se i o sanaciji Muhašinovićkog potoka u naselju Gornje Moštre.

Direktor JKP “Visoko” dao je informaciju šta je urađeno u vezi sa sanacijom ovog potoka tokom proteklog vikenda.

Danas je na terenu ekipa iz Sarajeva u organizaciji firme “Enova” koja radi na izradi na projektne dokumentacije regulacije Muhašinovićkog potoka, i na osnovu njihovog izlaska na teren ponudit će rješenje za preliminarno djelovanje.

Započeti su pregovori u vezi sa sanacijom mosta u Uvorićima, za koji je urađena projektna dokumentacija od strane projektne kuće “Musala”, čija vrijednost investicije iznosi 16 600 KM. Odluka Štaba je da se pokrene pregovarački postupak bez objave, kako bi se utvrdilo koji izvođač bi bio najpovoljniji za radove na sanaciji mosta.

Također se razgovaralo o pronalaženju projektne kuće za sanaciju klizišta, te odabir najpovoljnijeg ponuđača radova za odrone na putnoj infrastrukturi.

Grupa sačinjena od predstavnika OpŠCZ, tokom proteklog vikenda, a po Zaključcima Općinskog štaba CZ Visoko sa prethodne sjednice, izvršila je obilazak obalnih dijelova rijeka Bosne i Fojnice na dionici od naselja Buci do naselja Dobrinja.

Cilj obilaska bio je uvid u stanje obala rijeka nakon povlačenja vode u korita i eventualnog prisustva minsko- eksplozivnih sredstava u plavnim područjima.

Vizuelnim posmatranjem ista se nisu mogla uočiti. U cilju preventivnog djelovanja izvršeno je postavljanje stotinu upozoravajućih plakata o opasnostima minsko- eksplozivnih sredstava na vidljivim mjestima u svim naseljima, a data su i usmena upozorenja.

U naselju Ratkovci na širem području Kralupa pronađene su tri tromblonske mine koje je poplava donijela, a iste su odmah deaktivirane i uništene.

Koordinacioni odbor nevladinih organizacija jučer je poslao konvoj gotove hrane, odjeće i higijenskih sredstava u Doboj, Maglaj i Žepče, a odluka Štaba je da se pošalje još jedan konvoj humanitarne pomoći u ugrožena područja.

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close