Izmjene Zakona o VTK: Godišnja članarina maksimalno 10.000 KM

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore /VTK/ BiH Bruno Bojić potvrdio je da će Komora Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH uputiti svoj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o VTK BiH, radi preciznijeg definisanja statusa ove institucije.
“Cilj nam je da izmjenama Zakona utvrdimo principe bolje koordinacije sa privrednicima, komorskim sistemom BiH, kao i izvršnom i zakonodavnom vlasti BiH”, precizirao je Bojić.
On je podsjetio da Zakon o VTK BiH nije usavršavan još od njegovog donošenja, od 2001. godine.
“Naravno da od novih zakonskih rješenja, odnosno propisa, očekujem da svi propusti i negativni efekti koji su proizilazili iz postojećeg zakona budu otklonjeni”, rekao je Bojić.
Prema njegovim riječima, eventualnim izmjenama Zakona o VTK BiH trebalo bi da budu definisane prenesene nadležnosti na Komoru, maksimalna visina godišnje članarine, te koordinacija i izmjenljivost mandata predsjednika, potpredsjednika, generalnog sekretara i zamjenika generalnog sekretara Komore.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH uputilo je prije nekoliko dana poziv javnosti, svim zainteresovanim subjektima i organizacijama da daju komentare na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o STK BiH.
U obrazloženju razloga za donošenje izmjena zakona konstatovano je da u Zakonu o VTK BiH nigdje nije jasno naveden status ove institucije u smislu Zakona o upravi.
Detaljnijim osvrtom na nadležnosti Komore utvrđeno je da VTK BiH ima određena javna ovlaštenja koja su joj prenesena od Ministarstva, a posebno u smislu izdavanja detašmana, kao i vršenja promocije izvoza. S obzirom da ove nadležnosti predstavljaju javna ovlaštenja, potrebno je dopuniti odredbe zakona.
Izmjenama Zakona o VTK BiH predviđeno je i određivanje gornje granice godišnje članarine privrednih subjekata na 10.000 KM, čime se želi postići nesmetano funkcionisanje privrednih subjekata i stvaranje zdravog tržišta, dok je Skupštini Komore i dalje ostavljeno da do te granice, kao i do sada, određuje visinu članarine.
Predloženo je i pravednije rješenje na planu vršenja usluga koje Komora pruža članovima, odnosno privrednim subjektima u svojstvu posrednika.
Ministarstvo u obrazloženju razloga za donošenje izmjena Zakona o STK BiH ističe da za provođenje novog zakona nije potrebno izdvojiti dodatna sredstva iz Budžeta institucija BiH.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close