ZDK: Konferencija “Poboljšanje ambijenta za unaprjeđenje domaćih i stranih ulaganja”

Konferencijom na temu “Mogućnost pravnog sektora za poboljšanje ambijenta za unaprjeđenje domaćih i stranih ulaganja”, održanoj u sjedištu Zeničko- dobojskog kantona, predsjedavali su premijer ZDK Fikret Plevljak, ministrica za pravosuđe i upravu ZDK Romana Brkić i Dejvid Bart, direktor USAID-a u BiH.

Donesena je radna verzija zaključaka Konferencije koja će biti dostavljena na dopunu svim učesnicima, kao i onima koji iz opravdanih razloga nisu bili prisutni, te postavljena na stranici www.zdk.ba. U roku osam dana bit će kompletiran materijal Konferencije, što će potom u formi inicijative biti upućeno relevantnim federalnim organima.

1. BiH i sve njene nadležne institucije i organi, kao i institucije i organi entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH, trebaju odmah pristupiti preduzimanju mjera na stvaranju povoljnijeg ambijenta za unaprjeđenje domaćih i stranih ulaganja u privredu BiH;

2. Podržavamo Zaključke sa Tematske konferencije u sektoru pravde u BiH održane 30.11.2012. godine u Sarajevu, u organizciji Ministarstva pravde i uz podršku USAID JSDP II, i pozivamo institucije, organe i tijela zadužena za implementaciju ovih zaključaka da bez odgađanja realiziraju zadatke;

3. Na području ZDK odmah ćemo uraditi sljedeće: analizirati broj privrednih sporova koje vodimo i izdvojiti one za koje smatramo da se mogu riješiti van spora. U takvim slučajevima odmah kontaktirati drugu stranku u postupku i istaći prijedlog za brže rješavanje spora, u predmetima radnih sporova učiniti isto;

4.Vlada ZDK će, ispred ostalih učesnika Konferencije, uputiti Vladi FBiH zvaničnu inicijativu da se odmah pristupi izradi izmjena i dopuna, ili donošenja novih zakona kojima se omogućuje maksimalno skraćivanje: trajanje postupka u predmetima registracije, stečaja i likvidacije preduzeća, izvršnog postupka;

5. Predlažemo da se odmah pristupi izradi zakonskih rješenja koja će omogućiti da se sudovi u potpunosti rasterete postupanja u sporovima nastalim potraživanjem iz osnova pružanja komunalnih usluga;

6. Ovlaštavamo Premijera, odnosno Ministricu za pravosuđe i upravu ZDK da na sljedećoj Ministarskoj konferenciji u sektoru pravde (MK), prezentira ove zaključke i zahtjeva od MK da ih podrži i time omogući intenziviranje postojećih aktivnosti u strateškoj oblasti u narednoj strategiji, čija se izrada očekuje veoma brzo;

7.Pozivamo sva ministarstva pravde u BiH, VSTV i Pravosudnu komisiju Brčko Distrikta BiH da se, u okviru svojih nadležnosti, što aktivnije uključe u otklanjanje svih prepreka koje stoje na putu uspostave kvalitetnog poslovnog okruženja u BiH;

8.Predlažemo formiranje Konkurentskog vijeća Zeničko- dobojskog kantona.

Konferenciji je prisustvovalo preko pedeset predstavnika privrednog i bankarskog sektora, pravosudnih organa, te predstavnici domaćih privrednih udruženja i međunarodnih organizacija (Federalno ministarstvo pravde, VSTV, Kantonalno pravobraniteljstvo Zenica, Općinski sudovi Sarajevo, Zenica, Travnik, Tuzla, Privredne komore KS i ZDK, Razvojna banka FBiH, FIPA, Bosnamed, Messer BH Gas, MANN+HUMMEL, Tvornica cementa Kakanj,SPD ZDK, Prevent, Američka i Austrijska ambasada u BiH i drugi…)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close