Izmjene Zakona o javnim nabavkama usvojene po hitnoj proceduri

Na prvoj sjednici Parlamenta BiH održanoj nakon 6. juna i blokade zgrade državnih institucija  Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je sinoć Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH i to po hitnom postupku. Prema parlamentarcima cilj ovih izmjena je unapređenje efikasnosti postupka javnih nabavki. S ciljem unapređenja rada Ureda za razmatranje žalbi, uvode se dvije ispostave sa sjedištem u Banjaluci i Mostaru, kako bi Ured brže i efikasnije rješavao žalbe.

Na taj način bila bi povećana efikasnost rada ugovornih organa koji sada, zbog neefikasnosti Ureda, u toku jedne budžetske godine nisu u mogućnosti odabrati dobavljača i utrošiti sredstva planirana u budžetu, zbog čega realizacija nekih projekata kasni i po nekoliko godina. Plaćanjem taksi za podnošenje žalbe u iznosima srazmjernim vrijednostima nabavki, koje su veće od trenutno propisanih, smanjiće se broj neosnovanih žalbi i istovremeno će se ponuđačima s osnovanim žalbama omogućiti njihovo brže rješavanje, a povratom uplaćenog novca žele se zaštititi osnovani podnosioci žalbe.

Visina taksi iznosi od 500 KM do 25.000 KM, srazmjerno vrijednosti nabavke.

Uvođenje ovakvih taksi u susjednim zemljama doprinijelo je efikasnijem i bržem provođenju postupaka javnih nabavki, bržoj realizaciji planiranih investicija, većoj angažovanosti dobavljača, a samim tim i ukupnom ekonomskom razvoju. Savjet ministara obavezao se da nastavi razgovore sa predstavnicima Evropske komisije, kako bi se došlo do cjelovitog rješenja kojim će se dodatno unaprijediti situacija u ovoj oblasti.

Ovaj zakonski akt dio je Sporazuma o programskoj i projektnoj saradnji u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u BiH između SNSD-a i SDP-a koji bi trebalo da “obezbijedi efikasniju proceduru i dodjelu ugovora o javnim nabavkama u skladu sa evropskim standardima, uz uvećavanje administrativne takse u procesu žalbi da bi bile spriječene manipulacije fiktivnim žalbama”.

Za usvajanje prijedloga zakona glasali su SDS, SDP, HDZ i SNSD, dok su protiv bili SBB, SDA i SBiH.

Protiv hitne procedure bio je Klub zastupnika SDA, a zastupnik te stranke Šefik Džaferović je upozorio da predložene izmjene i dopune mogu dovesti do toga da BiH ostane bez sistema javne nabavke. Džaferović je ukazao i na to da je ovakav zakon neprovodiv. Zastupnik SBiH Beriz Belkić pozvao je na sveobuhvatnu analizu kada je u pitanju ovaj zakon, ukazujući na činjenicu da je prilikom utvrđivanja izmjena i dopuna ovog zakona zaobiđena Agencija za javne nabavke BiH. Belkić je problematizirao i praksu po kojoj se Parlamentu BiH važni zakoni “serviraju” po hitnom postupku.

I zastupnik Petar Kunić podsjetio je kolege da se radi o jednom od najvažnijih zakona u BiH, te da su nevladine organizacije u nekoliko navrata ukazale da se u ovom sektoru vrši pljačka državnog novca u iznosu od oko 700 miliona KM godišnje. “Stoga, treba vrlo ozbiljno pristupiti izradi kvalitetnog rješenja koje će spriječiti zloupotrebu”, dodao je Kunić, prenosi FTV.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close