Izmjene u budžetu uslovljene vanrednim prilikama: Rebalansirani rebalans

Po okončanju rasprave povodom informacije o posljedicama katastrofalnih poplava, prirodne nesreće u Federaciji BiH, na današnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta u Sarajevu otvorena je rasprava o rebalansu ovogodišnjeg federalnog budžeta, predloženog Parlamentu iz Vlade FBiH.

Ministar finansija Ante Krajina rekao je da je predloženi akt zapravo “rebalansirani rebalans” jer su najnovije izmjene u budžetu uslovljene vanrednim prilikama, odnosno i prije njih je već bio projiciran rebalans zbog izostanka 7. tranše novca od stand-by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom.

– Prihode smo u odnosu na planirane povećali za 11,7 miliona KM, a rashode smanjili za 12,4 miliona KM i ukupni efekat na kraju godine bi, ako se sve ostvari kako je planirano, trebao biti 24,1 milion KM – kazao je Krajina.

Prvim prijedlogom rebalansa, dodao je, izostalih 224,7 miliona KM od kredita MMF-a i Svjetske banke, u primicima je nadomješteno sa 75 miliona KM iz dobiti javnih preduzeća te sa 110 milona KM nove emisije obveznica i 50 miliona KM trezorskih zapisa.

– Kad su nastupile poplave, ovaj prijedlog je povučen i izvršena preraspodjela te formiran namjenski fond za pomoć od 10 miliona KM, 10 miliona KM predviđenih za nabavku air traktora, sa stavke Civilne zaštite preusmjereno je za pomoć od poplava, a i tekuća rezerva je  povećana za 4,4 miliona KM također za ovu svrhu – riječi su ministra finansija.

Jučer je predloženi rebalans Vladi FBiH odobrio Predstavnički dom, ali ne može stupiti na snagu ako ga ne odobri i Dom naroda.

Nova predložena ukupna budžetska cifra je 2.369.391.648 KM, dok je sadašnja 2.357.715.456 KM.

(Fena/md)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close