Izmjene Izbornog zakona ne slute na dobro

Izmjene i dopune Izbornog zakona BiH (akt iz sporazuma SDP – SNSD, op.a) koje je utvrdilo Vijeće ministara BiH na posljednjoj sjednici, ne slute na dobro i urađene su amaterski.

Oslobođenje

Ovo je istakao Branko Petrić, predsjednik Centralne izborne komisije BiH, na stručnom savjetovanju o izbornom zakonodavstvu BiH i njegovom statusu, koje je jučer organizirala Parlamentarna skupština BiH, u saradnji sa misijom OSCE-a u BiH.

– Rješenja o kojima se govori i kada je u pitanju glavni centar za brojanje glasova, kao i sam način utvrđivanja izbornih rezultata, putem nove uloge biračkih odbora i opštinskih izbornih komisija, bojim se da će unijeti još veću pomutnju. Prije konačnog usvajanja zakonske regulative ta rješenja treba testirati i vidjeti kako su i da li su provodiva u praksi, istakao je Petrić.

On je naveo kako CIKBiH, kao državna institucija koja provodi izborni proces, nije konsultovan na bilo koji način prilikom izrade izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH.

Uzaludan posao

Predsjedavajući Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma PSBiH Šefik Džaferović istakao je kako nije dobra praksa da se bilo kakva rješenja utvrđuju sistemom preglasavanja u Vijeću ministara BiH, kao što je urađeno sa izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH (bošnjački ministri glasali protiv).

– Znajući dosadašnju praksu kako i šta se dešavalo sa zakonskim rješenjima koja su utvrđena preglasavanjem, možemo slobodno reći da se radi uzaludan posao. Izmjene i dopune Izbornog zakona BiH doživjet će neuspjeh u PSBiH, ocijenio je Džaferović.

On je istakao da će SDA u svakom slučaju biti protiv ponuđenih izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH.

– SDA je protiv sistema zatvorenih lista na izborima. Mi sada imamo poluotvorene liste i pravi put nije onaj kojim ćemo takva rješenja vratiti unazad, već naprotiv još više učiniti transparentnim. Uloga glavnog centra za brojanje glasova mora ostati kao što je sada i neprihvatljiva su bilo kakva rješenja koja će dokinuti njegovu ulogu, kao i ulogu samog CIK-a BiH, rekao je Džaferović.

Ravnopravnost

Šefica Odjela za izbore u Uredu za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) OSCE-a dr. Beata Martin – Rozumilowicz istakla je da je sada, 17 mjeseci prije održavanja općih izbora, pravo vrijeme da se utvrde izmjene i dopune koje će poboljšati Izborni zakon BiH.

– Treba osigurati ravnopravnost svih građana BiH, a što je definirano i u odluci Evropskog suda za ljudska prava. ODIHR i misija OSCE-a su dali niz preporuka u kojem pravcu bi trebale da idu određene izmjene. To je prvenstveno osiguravanje modaliteta prema kojem će biti uravnotežene granice izbornih jedinica u kojim će glas svih građana biti jednak u najvećoj mogućoj mjeri. Nužno je i da se osigura takav način finansiranja političkih kampanja, navela je Martin – Rozumilowicz, te istakla važnost konsultacija prilikom izrade zakonodavstva sa Venecijanskom komisijom.

Zamjenica šefa misije OSCE-a u BiH Nina Suomalanien naglasila je potrebu da se dođe do izbornog zakonodavstva koje će osigurati svim građanima da biraju i budu birani. Kada su u pitanju zatvorene ili otvorene liste, to je stvar izbora i želje građana.

– Građani u BiH željeli su više transparentnosti u izbornom sistemu i zato je i došlo do reformi koje sada imamo. Ono za što se zalaže misija OSCE-a je da se mora osigurati sistem transparentnosti bez obzira na to kakav će način lista biti, naglasila je Suomalanien.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close