Izgradnja solarnih elektrana: BiH – zemlja bez perspektive?

Obnovljivi izvorni energije su budućnost, bar je tako svugdje u svijetu. Međutim, BiH je uvijek izuzetak, pa je izgradnja solarnih elektrana u BiH bila regulisana uredbom o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije iz 2010. godine.
Uredba je profunkcionirala tek 2012. godine i nakon samo šest mjeseci Ustavni sud FBiH  je osporio njenu ustavnu osnovu i ona je od početka ove godine poništena.

Loša poruka

“Zakon koji je bio uslov da se usvoji, a koji bi regulisao ovu oblast, nije donesen, on je u formi nacrta usvojen u oba doma Parlamenta, ali u različitim tekstovima, nije usuglašen i mi se sad nalazimo u vakuumu. Ukoliko se uskoro ne krene u usvajanje zakona, mi ćemo urušiti sve ono što smo na polju obnovljivih izvora energije krenuli da radimo i to će biti još jedan ružan primjer da tjeramo investitore iz BiH da odustanu od daljih aktivnosti. Mi smo kao asocijacija uputili zahtjeve i molbe prema svim nadležnim institucijama, elektroprivredama da što prije razriješe ovo stanje, jer ovim šaljemo poruku da smo zapravo zemlja bez perspektive”, kazao nam je Emir Avdić, predsjednik Asocijacije proizvođača električne energije iz obnovljivih resursa APEOR, prenosi Oslobođenje.
Ipak, u BiH, uprkos dugoj i komplikovanoj administrativnoj proceduri i preprekama, ima ljudi koji pokreću firme i solarnu izgradnju elektrana. Sa administrativnim preprekama susreo se i Samir Salković, iz kompanije SICON SAS d.o.o. Tuzla, kada je krenuo u projekt izgradnje solarne elektrane.
“Solarna elektrana je probno, odnosno privremeno, puštena u rad 19. marta 2013. godine, a za samo pokretanje elektrane meni je bilo potrebno više od 40 dokumenata i dani i dani čekanja dozvola i potrebne dokumentacije. Ne mogu reći da je neko namjerno opstruirao ovaj projekat, ali su administrativni poslovi preobimni i prespori”, istakao je Salković.
On je dodao da je u BiH neophodno da se svi akteri vlasti svih nivoa, ali i elektroprivrede uključe u stvaranje što povoljnijeg ambijenta.

Nepripremljenost

“Mada su svima, počev od političara pa dalje do nadležnih u institucijama, puna usta obnovljivih izvora energije, jer je to sada moderno i aktuelno, bojim se da su ovi akteri u BiH nepripremljeni za ovu oblast”, kazao nam je Salković.
On je naveo svoj primjer kada je zajedno sa Elektroprivredom BiH pustio u pogon solarnu elektranu i nakon određenog perioda i poslanih skoro 1.280 kW u elektrodistributivnu mrežu, Elektroprivreda BiH umjesto da mu plati, šalje mu fakturu od 1.800 KM na naplatu.
“Umjesto da ja njima pošaljem fakturu, oni meni šalju. Vidi se da je ovdje sve moguće i da je neophodno što hitnije donošenje zakona kako bi se ova oblast uredila. Potrebno je također kroz zakon regulisati poticaje ukoliko želimo da afirmišemo i pokrenemo projekte obnovljivih izvora energije u našoj zemlji”, kazao je Salković.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close