Izet ef. Čamdžić: Grijeh se pravdati ne može

Hutba: Grijeh se pravdati ne može

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Poslanik rekao: „Prvi koji će biti prozvan i pozvan na Kijametskom danu bit će Nuh a.s. i njegov narod, i njega će se pitati: ‘Da li si dostavio ono s čime si poslan svome narodu’? On će reći: ‘Jesam Gospodaru’! Onda će njegov narod biti pitan: ‘Da li vam je Nuh dostavio Allahovu objavu’? Oni će reći: ‘Nije, Allaha nam. Da si nam poslao Poslanika mi bismo slijedili Tvoje ajete i bili bismo vjernici. Ništa od onoga što je naređeno da dostavi, nije nam dostavio’. Onda će se reći Nuhu a.s.: ‘Oni tvrde da im nisi ništa dostavio. Da li imaš nekoga ko će svjedočiti u tvoju korist, a protiv njih’? On će reći:'Ima’. ‘A koga imaš’? Reći će: ‘To je ummet Muhammeda a.s.’. Pozvat će se Muhammedov a.s. ummet i pitat će ih se, pa će reći: ‘Da, mi svjedočimo da je Nuh dostavio objavu svom narodu’. Onda će Nuhov narod pitati: ‘Kako vi možete svjedočit protiv nas, a mi smo bili prvi narod, a vi ste zadnji narod koji je imao objavu’? Oni će reći: ‘Mi svjedočimo da nam je Allah poslao Poslanika i da nam je objavio Knjigu, a u toj Knjizi je vijest i kazivanje o vama“./Tenbihul gafilin/.

Ebu Hurejre r.a. je rekao: „Mi smo zadnji ummet koji je na zemlji, ali ćemo biti prvi na Kijametskom danu. O tome govore riječi Božije: „I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi a da Poslanik bude protiv vas svjedok“./Bekare,143./

Allah Uzvišeni je svakom narodu poslanika slao. Nikoga nije kaznio prije nego ga je opomenuo. Opominjača je, kako kaže Poslanik, bilo sto dvadeset četiri hiljade. Niko na Sudnjem danu neće moći reći da opomena, objava, riječ Božija i Njegov poziv nije do nas stigao. „Kad god se koja skupina u vatru baci stražari će džehennemski upitati: ‘Zar nije niko dolazio da vas opominje’? ‘Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao’, odgovoriće, ‘ a mi smo poricali i govorili, Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi’. I reći će: ‘Da smo slušali i razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema u ognju bili“!/Mulk,8,9,10/.

Nuh a.s. je neumorno, ne štedeći se „hiljadu godina manje pedeset“, pozivao svoj narod. Pozivao ih je u lađu spasa a spasa nema izvan lađe koju svakom narodu Poslanik njegov gradi. Uši se začepljivali da ne čuju, glave pokrivali da ne vide svog opominjača i spasu pozivatelja. Sad kad su se s njim pred Gospodarom na Danu suda suočili spas traže u poricanju. Nije nam ništa donio i nije nas uopće opominjao. Da jeste mi bi se odazvali. Postoje svjedoci da je drugačije bilo. Svjedoci koji znaju da je Nuh a.s. pozivao i danju i noću i da je to činio vrlo predano. Mi smo svjedoci, ummet Muhammedov a.s.. Nama je Uzvišeni ispričao priču o Nuhu i svim drugim poslanicima i istinu znamo. Tu istinu ćemo pred Gospodarom Svjetova reći i protiv zabludjelih koji istinu poriču svjedočiti.

I protiv svjedoka, svjedok ima. Kao što će narodi prethodni sa svojim poslanicima pred Sudiju pravednog na danu Kijametskom  stati i mi, posljednji ummet, i svjedoci protiv drugih, i svjedoci konačne riječi Božije ćemo se sa sudom i svjedokom protiv nas suočiti. „I da Poslanik protiv vas bude svjedok“./Bekare,134./

Svjesni i sigurni da ćemo se pred Sudijom Pravednim i Sveznajućim sa svjedokom protiv nas suočiti, pitamo se: Kako ćeš pred Gospodarom Svemoćnim i Poslanikom Njegovim pravdati svoje ne vjerovanje kad su dokazi Božijeg postojanja svuda oko tebe pa i u tebi samom? Dokazi su jednako svim ljudima tu, samo što neki od njih oči imaju ali njima ne vide, uši imaju ali njima ne čuju, i srce imaju ali njime ne shvaćaju.

Kako ćeš pred Svemoćnim i miljenikom Njegovim pravdati svoje neznanje o vjeri kad je On Uzvišeni objavu lahkom za razumijevanje učinio, samo treba razmisliti. Lahko je razumjeti šta je halal a šta haram i lahko shvatiti da je to tako za čovjekovo, za tvoje dobro.

Kako ćeš se pravdati na Sudu Kijamtskoga dana što nisi klanjao kad u Kur'anu koji ti je u kući, u Kur'anima koji su nam u kući, Allah dž.š. jasno veli da je namaz: „Vjernicima naređen da ga u određeno vrijeme obavljaju“./Nisa,103/

Gdje ti je opravdanje što djecu u mekteb ne šalješ i što ih osnovama naše vjere ne učiš kad je do tebe stigla opomena koja glasi: „O vi koji vjerujete, sebe i porodice čuvajte od vatre“./Tahrim,6/

Kako opravdati nemaran odnos prema roditeljima i neposlušnost prema njima kad u Knjizi koju čitamo i koju učimo i u Ramazanu zajednički pređemo Uzvišeni naređuje: „Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ‘Gospodaru moj smiluj im se, oni su mene njegovali kad sam dijete bio“./Isra,24/

Kako pravdati neodgovornost spram zajednice i općeg nam dobra? Allah Uzvišeni nam pokazuje put kojim treba ići, da bi kao zajednica, kao narod uspjeli. „Svi se čvrsto Allahovog užeta držite i nikako se ne razjedinjujte“./Ali Imran,103/. Allahovo uže simbolizira vrijednosti koje treba da nas okupljaju. Između ostalih i Domovina je vrijednost oko koje se okuplja jer je ljubav prema njoj dio imana. Kako će se pravdati naši dobro plaćeni i zaštićeni političari pred Svemoćnom Gospodarom za nerad, neodgovornost, za međusobne svađe, za poniženja koja zbog njih doživljavamo. Mi smo, vjerujući im, dali im pravo i obavezali ih da se brinu za naše zajedničko dobro i bili ubijeđeni da će to činiti ujedinjeni, čvrsto se držeći Allahovog dž.š. užeta.

Kako mi sada da znamo šta je za nas, za našu Domovinu dobro, kad oni koji su ispred nas sami nisu sigurni na kojoj je strani dobro te se međusobno optužuju. Kome da mi vjerujemo? Onima koji kažu da jest deset ili onima koji tvrde da su ipak dvije izborne jedinice? Mi, obični puk kojeg vi „predvodite“, preklinjemo vas složite se i budite svjesni da ima svjedok protiv vas na Ahiretu. Poslanik je svjedok.

Kako pravdati naše učešće u korupciji i razaranju društva kad u objavi koja je do nas stigla Uzvišeni izričito od nas zahtijeva da ne jedemo imetke jedni drugih na nedozvoljen način.

Kako pravdati toliku raširenost kocke i drugih poroka u našem društvu a prevashodna zadaća svakom muslimana je da se bori protiv zla, a dobro naređuje. Nema spasa za one koji to ne čine.

Kako pravdati tolike površine neobrađene zemlje a znamo da Poslanik Muhammed a.s. veli: „Ko oživi mrtvu zemlju imat će za to nagradu“.

Džaba će se pravdat Nuhov narod kad će svjedoci pred Svjetova Gospodarom istinu o njima reći. Niko se neće moći opravdati za učinjeni grijeh jer će Poslanik posljednji svjedočiti da nam je opomenu i poziv na spas dostavio.

Uzvišeni Bože, učini nas svjesnim važnosti riječi Božije koja je uši naše dotakla i pomozi nam da se ista u srcima našim nastani kako bismo od grijeha bili daleko a po dobročinstvu prepoznatljivi. Amin!

Izet ef. Čamdžić

rijaset.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close