-TopSLIDEBiHPrivreda

Išaret za euribor

Ombdusman za bankarski sistem Federacije BiH upozorio je prošle sedmice na zamke koje nose trenutno veoma popularni “jeftiniji” krediti

U saopštenju ombdusmana, koje se nalazi na internet-stranici Agencije za bankarstvo FBiH, a koje su prenijeli i mediji, navodi se da većina banaka u FBiH u posljednje vrijeme nudi kreditne proizvode sa nižim kamatnim stopama od onih prema kojima su krediti plasirani u proteklom periodu, ali sa dužim rokovima otplate, većim iznosima nenamjenskih kredita te sa promjenljivom (varijabilnom) kamatnom stopom. Zbog toga ombdusman upozorava sve građane, potencijalne korisnike kredita, da kod kamatnih stopa sa klauzulom promjenljivosti postoji rizik rasta kamatne stope u periodu otplate kredita, što automatski znači i da korisnik kredita, odnosno zajmoprimac, ne može unaprijed tačno znati koliko će tokom otplate banci u konačnom iznosu platiti za pozajmljena sredstva. Dodaje se i da ponude banaka sa inicijalno ugovorenom niskom kamatnom stopom, koja se sastoji od fiksnog dijela (marže) banke i promjenljivog dijela koji je najčešće euribor – evropska referentna kamatna stopa – koja je već odavno zbog intervencionističkih mjera ECB (Evropske centralne banke) oko nule (0), ne znači ujedno i da se u nekom izvjesnom periodu neće dogoditi porast referentnih vrijednosti, što će prouzrokovati rast kamatnih stopa na kredite. Stoga ombdusman upozorava sve koji se eventualno odluče da “refinansiraju” postojeći kredit – na duži rok otplate i nižom, ali promjenljivom kamatnom stopom – da ujedno trebaju imati na umu da se visina kamatne stope može promijeniti u toku otplate kredita, a u vezi s tim i mjesečni anuitet (rata kredita) će biti veći od inicijalno ugovorenog, što može imati utjecaja na finansijsko stanje svakog pojedinca. Također, ugovaranjem dužeg roka otplate s ciljem smanjenja anuiteta povećava se iznos kamate koji zajmoprimci plaćaju banci, pri čemu je, nažalost, i veća mogućnost promjene (rasta) kamatne stope.
Ovo je jedno veoma važno, pametno i na vrijeme upućeno upozorenje svima koji razmišljaju o podizanju novog, povoljnijeg kredita radi otplate (refinansiranja) postojećeg starog kredita. S ovim se upozorenjem ujedno sprečavaju kasniji eventualni problemi slični onim koje smo prije par godina imali prilike vidjeti na ovim prostorima u slučaju kredita vezanih za švajcarski franak. O čemu se ovdje radi?
Iako je u suštini upozorenje ombusmana veoma jasno, ipak nije naodmet probati ga dodatno pojasniti. Jer, ne smijemo zaboraviti da se u slučaju švajcarskog franka u FBiH kasnije, kada su počeli problemi, pojavilo dosta korisnika koji su tvrdili da im nije bilo jasno prilikom podizanja kredita šta to znači promjenljiva ili varijabilna kamatna stopa, odnosno da im nije bilo jasno da vrijednost franka spram drugih valuta može i rasti, a ne samo padati. Probajmo sada ovo maksimalno pojednostaviti.
Zamislimo, naprimjer, da imamo nekog klijenta banke koji sada otplaćuje kredit po kamatnoj stopi od recimo 9 posto, koja je fiksna. Recimo, također naprimjer, da je njegova mjesečna rata (anuitet) trenutno 400 KM i da ima još tri godine otplate tog kredita pod pomenutim uvjetima. Komercijalne banke sada takvim klijentima nude “jeftinije” kredite za refinansiranje postojećih, sa znatno nižom kamatnom stopom (naprimjer, 5,5 posto), ali s dužim periodom otplate kredita, većim iznosom zajma – i ono što je najvažnije – promjenljivom kamatnom stopom. Ako se naš zamišljeni klijent odluči recimo za taj kredit, onda će on dobiti kredit sa nižom kamatnom stopom, koji će otplaćivati 7 ili 9 godina, pri čemu će mu u zavisnosti od iznosa mjesečna rata sada iznositi 300 KM. Povoljno, zar ne? Jeste, ali samo na prvi pogled i ako se gledaju samo pomenute dvije stvari – kamatna stopa i mjesečna rata.
U suštini, naš zamišljeni klijent će biti više zadužen u ukupnom iznosu, bez obzira na to što mu je mjesečna rata niža, jer će se sve to sa stanovišta banaka “izbalansirati” kroz duži rok otplate. Međutim, prava opasnost za našeg klijenta se nalazi u sintagmi promjenljiva kamatna stopa, koja se vezuje za euribor koji može, kako upozorava i ombdusman, i rasti. Sada dolazimo do ključnog problema. No, prije nego ga oslikamo sa svih strana, prisjetimo se šta je to euribor. Euribor je evropska referentna kamatna stopa, odnosno kamatna stopa po kojoj banke u Evropi (zapravo u EU) posuđuju novac jedne drugima. Zbog devastirajuće finansijske krize iz 2008. godine, koja se iz SAD-a prelila na cijeli svijet, Evropska centralna banka je bezbroj puta do sada snižavala vrijednost euribora, pa se sada njegova vrijednost kreće oko nule. Dakle, banke iz EU mogu posuditi novac od ECB-a po toj kamatnoj stopi, a onda, ako imaju svoje podružnice u zemljama jugoistočne Evrope, odobravati kredite tamošnjem stanovništvu po pomenutom iznosu euribora, uvećanom za maržu banke, troškove obrade, troškove osiguranja, rizika zemlje i tako dalje. I sve je to lijepo dok je euribor nula. Onda se krediti u BiH i mogu nuditi klijetima po 5,5 posto, pa čak i niže.
No, problem će nastati kada euribor počne da raste. A to više uopšte nije pitanje hoće li početi rasti – jer je na nuli – nego kada će. Sjetimo se također da je euribor bio itekako važan i u BiH prije izbijanja finansijske krize 2008. godine. Tada su sve ovdašnje banke vezivale kredite za euribor, koji se tada kretao na nivou od 4 do 5 posto. Međutim, zbog krize u EU, pala je privredna aktivnost pa su tamošnji autoriteti odlučili da pojeftine kredite kako bi pokrenuli privredu. Dakle, smanjili su euribor sve dok on nije došao do iznosa od nula posto. Naravno, čim je euribor počeo da pada, ovdašnji su bankari, djelomično s pravom, javno počeli govoriti kako im euribor više nije relevantan i kako se ubuduće krediti u BiH neće vezati za njega. No, to ujedno ne znači da se ovdašnji bankari neće sjetiti euribora čim on počne rasti te će im opet, odjednom, postati itekako relevantan. U suštini i hoće, ali sada to više nije pitanje koje previše interesuje prosječnog klijenta u BiH, dakle prosječnog zajmoprimca, koji će na svojoj koži osjetiti tu relevantnost euribora preko poskupljenja kredita, veće kamatne stope i naravno veće rate od inicijalno ugovorene. S obzirom na to da procjene svjetskih analitičara kažu da je oporavak od finansijske krize iz 2008. došao do svog kraja te da se u narednom periodu može očekivati rast referentnih kamatnih stopa, samim tim postaje kristalno jasno i da će se ti očekivani trendovi odraziti na sve one koji su podigli kredite sa promjenljivom, odnosno varijabilnom kamatnom stopom. S obzirom da je euribor trenutno na nuli, to znači da u narednom periodu može samo rasti, a promjenljiva kamatna stopa u BiH podrazumijeva i da ona raste u skladu sa promjenom raznih referentnih vrijednosti (euribor, stopa inflacije i tako dalje). A to pak za našeg zamišljenog klijenta znači i skuplja kamatna stopa od ugovorenih 5,5 posto, veća mjesečna rata od inicijalnih 300 KM i tako dalje… plus što na sve to ima još i duži rok otplate i veći iznos kredita.
E sada taj kredit više i ne izgleda toliko privlačan, zar ne? Baš kao što je bilo i sa švajcarcima. Sve je bilo lijepo i dobro dok je franak mirovao. Problemi su nastali kada je počeo da raste. Tako će i u ovom slučaju problemi nastati kada euribor počne da raste. Stoga je i ovo upozorenje ombdusmana došlo u pravo vrijeme. Jedini je problem u svemu tome zapravo hoće li to ovdašnji klijenti percipirati i razumjeti. A ovdje je sve lijepo i na vrijeme posloženo, baš u skladu sa narodnom – pametnom je i išaret dovoljan.

 

Piše: Eldar DIZDAREVIĆ

Oslobođenje

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close