BiHPrivreda

Investicija: U 40 općina može biti zaposleno po 25 radnika

Nakon informacije da firma Pyrox iz Torina u Italiji namjerava investirati 150 miliona eura u BiH, Avaz donosi detalje o o vom velikom poslu. Zdravko Aćimović, direktor “Alfa Investa”, partnera  italijanske firme za jugoistočnu Evropu kaže da sarađuju s firmom Pyrox te zajedno rade a primjeni najsavremenijie tehnologije kogeneracije na drvnu biomasu, gdje se procesom pirogasifikacije istovremeno proizvodi električna i toplotna energija.

Tehnologija ima najveće perfomanse i rezultate. S obzirom na to da ima i energetsku efikasnost od 83 posto to je mnogo veći rezultat, a tehnologija radi besprijekorno 8.450 sati godišnje te ima godišnji remont 15 dana, otkriva za Avaz Aćimović.

Tehnologija radi 24 sata i u tom procesu proizvodnje električne i toplotne energije postiže se ekonomska efikasnost.

“Istovremeno se proizvodnjom toplote može ostvariti više funkcija zagrijavanja naselja ili mjesta, industrijskih pogona i postrojenja koja rade na toplotnu energiju tokom cijele godine kao što je prehrambena, kožna, tekstilna industrija, prerada mesa… Ujedno se ostvaruje i ekološki efekt jer nema dima, zagađenja, niti katrana. S aspekta potrošnje energenta koristi dva puta manje drvene sječke, bilo kojeg kvaliteta, što može biti otpadno drvo niske kalorične vrijednosti jer u tehnološkom postupku iz drvenog otpada iz drvene sječke izvlači se sintetički gas”, priča Aćimović.

Za sada pokrenuta aktivnost investiranja u BiH zasnovana je na otvorenom dogovaranju s lokalnim partnerima  ili zajednicama, gdje se nudi mogućnost partnerstva ili povoljnog kreditnog aranžmana ukoliko domaća firma ili lokalna zajednica želi sama realizirati takav projekt. „UniCredit” banka Italije prati ovu tehnologiju sa 70 posto kredita, sa dva posto kamate, a vlasnik tehnologije ,Pyrox, lokalni partner ili zajednica pokrivaju preostalih 30 posto sredstava.

Naš sagovornik ističe da se u ljetnom periodu višak toplotne energije može koristiti kao tehnička voda za bolnice, hotele i druge javne objekte koji trebaju imati toplom tokom cijele godine. Sto tiče sirovine, ona se osigurava na razne načine.

“Ovaj je projekt značajan i zbog zapošljavanja. Naime, u jednom postrojenju radi pet ljudi, a u pripremi drvene sječke, prema italijanskom standardu, na svakih 40 kW treba biti radno angažirana jedna osoba. Tako bi u odnosu na godišnju količinu sirovine bilo radno angažirano 25 ljudi u jednom postrojenju. Ako bi se projekt desio u 40 općina, kako je i planirano, znači da bi to bilo značajno zapošljavanje”, ističe direktor Alfa Investa.

Dodaje da projektna dokumentacija može trajati od tri do 12 mjeseci.“Mi smo već počeli pregovore s pojedinim subjektima, gdje bismo ubrzo imali dva pilot-projekta, FBiH, a drugi u RS, što bi poslužilo ostalima da vide neposredne efekte. Što se tiče finansija, postoji više modaliteta, tako da se s tog aspekta sve aktivnosti  realizacije mogu ubrzati. Mislimo da je realno za godinu izgraditi prva postrojenja. A u julu dolaze Italijani na sastanak s FIPA-om u Sarajevu”, saznajemo od Aćimovića.

Neposredni efekti

“Sljedeći korak je prezentacija tehnologije zainteresiranim općinama, industrijskim postrojenjima, zajedno s FIPA-om. Radimo jednu prezentaciju na koju će biti pozvani načelnici 40 općina, kao i nadležni za privredu te vodeći općinski drvoprerađivači. Tako bismo zajedno sagledali prednost ove tehnologije i benefite koje ona može donijeti s ekonomskog, tehnološkog i ekološkog aspekta”, govori Aćimović.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close