PolitikaRegion

Institucije BiH počele pripremu smjernica za odgovaranje na Upitnik EU

Bosna i Hercegovina bi 9. decembra ove godine trebala dobiti Upitnik Evropske komisije koji predstavlja zvanični dokument kojim EU procjenjuje spremnost države da započne proces pristupanja. Odgovore na pitanja o aktivnostima koje nas čekaju nakon dobivanja upitnika dobili smo u Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara BiH.

Upitnik Evropske komisije predstavlja zvanični dokument kojim EU procjenjuje spremnost države da započne proces pristupanja, odnosno stepen ispunjavanja kopenhaškog i madridskog kriterija.

Generalni direktorati Evropske komisije pripremaju Upitnik sa ciljem da se dobije slika o trenutnoj situaciji u državi, ali i o tome na koji način će se rješavati određena pitanja u budućnosti. Upitnici koje su dobile države regiona su sadržavali nekoliko hiljada veoma konkretnih i detaljnih pitanja, a imajući u vidu složenu strukturu vlasti u BiH, naša zemlja bi mogla očekivati veliki broj pitanja.

“Tačan broj pitanja koja će sadržavati Upitnik Evropske komisije za BiH nije poznat, ali na osnovu analize najsvježijih upitnika Evropske komisije za države regije (Srbija i Crna Gora), Direkcija za evropske integracije pripremila je listu potencijalnih pitanja koja Bosna i Hercegovina može očekivati. Ova lista sadrži blizu 2.500 pitanja, distribuirana je institucijama na svim nivoima vlasti i postavljena na web stranicu Direkcije za evropske integracije”, rekli su iz te institucije.

Odgovori na pitanja iz Upitnika trebaju prezentovati usaglašene stavove o svim pitanjima kako bi država bila prepoznata kao kredibilan sagovornik Evropskoj uniji. Uz odgovore je potrebno dostaviti i veliki broj zakona, podzakonskih akata, strategija koje zatraži Evropska komisija i to sve na engleskom jeziku. Nakon analize svih odgovora, Evropska komisija može dostaviti i set dodatnih pitanja u slučaju da pojedini odgovori nisu bili jasni ili čak ukoliko ona sama nije dobro formulisala određena pitanja.

Što se tiče bh. administracije i njene sposobnosti da odgovori predstojećim zadacima iz Direkcije za evropske integracije, ističu da će odgovaranje na Upitnik Evropske komisije i u Bosni i Hercegovini, kao i u državama regije koje su obavile ovaj posao prije nas, biti najsloženiji i najobimniji zadatak u procesu integriranja u EU.

“S obzirom na to, Direkcija za evropske integracije obavila je sve metodološke pripreme kako bi institucije ovaj izazov što spremnije dočekale. Spomenuta je lista potencijalnih pitanja koja je distribuirana institucijama i postavljena na web stranice Direkcije. Pripremljene su smjernice za odgovaranje na Upitnik, kao i preliminarna lista pratećih propisa, koje će uz odgovore biti potrebno dostaviti Evropskoj komisiji. Organizirane su konferencije u četiri grada u Bosni i Hercegovini kojima je prisustvovalo blizu 600 službenika sa svih nivoa vlasti koji su dobili osnovne informacije o obimu zadatka, načinu rada, te iskustvima iz regije”, navode iz Direkcije za evropske integracije.

Kako kažu, poduzete su i brojne aktivnosti u vezi s podizanjem prevodilačkih kapaciteta, a cijeli proces bit će informatički podržan. Osim ovoga, institucije u BiH već imaju određena iskustva u odgovaranju na različite liste pitanja Evropske komisije u postavljenim rokovima. U roku su 2012. godine odgovorile i na tzv. probne liste pitanja iz oblasti javnih nabavki i okoliša, a odgovarano je i na tehnička pitanja u okviru strukturiranog dijaloga za pravosuđe te na pitanja o zdravlju krompira.

S obzirom na komplikovan politički sistem BiH analitičari već upozoravaju kako bi naša zemlja u narednom periodu potencijalno mogla imati problema sa davanjem odgovora na određena pitanja.

“Specifičnost ovog zadatka bit će obim i rokovi, a ne specifičnost pitanja, budući da odgovori na Upitnik treba da daju pregled stanja u različitim oblastima, o čemu institucije Bosne i Hercegovne s Evropskom komisijom i ostalim institucijama EU često komuniciraju. S duge strane, svako pitanje je podjednako važno i na svako će biti potrebno pripremiti odgovor, bez obzira na to radi li se o statističkim podacima koje je potrebno izdvojiti iz postojećih evidencija, ili o usvajanju propisa ili politika koje se tek planiraju”, rekli su iz Direkcije za evropske integracije.

Jedan od uslova da bi BiH uopće dobila Upitnik bilo je uspostavljanje djelotvornog mehanizma koordinacije između različitih nivoa vlasti radi preuzimanja, provedbe i primjene zakonodavstva EU. Koordinacijski mehanizam u našoj zemlji u teoriji je usvojen, ali u praksi još uvijek nije uspostavljen.

“Komisija za evropske integracije i Kolegij za evropske integracije su konstituirani, a formiranje ostalih tijela u skladu s Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija je u toku. Upravo ova tijela treba da omoguće bržu i prohodniju komunikaciju među nadležnim institucijama u realizaciji različitih zadataka u procesu te će odgovaranje na Upitnik biti vrlo značajan test funkcioniranja mehanizma u praksi”, rekli su iz Direkcije za evropske integracije.

Klix.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close