IDDEEA objasnila kako je moguće da se na Centralnom biračkom spisku nađu i mrtve osobe

IDDEEA je odgovorna samo za tehničko vođenje Centralnog biračkog spiska, odnosno nije nadležna za obradu podataka nego samo za pravilno funkcionisanje servera, aplikacija, te mreže za prenos podataka

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) saopštila je da nije nadležna za unošenje podataka u evidencije na osnovu kojih se pravi presjek Centralnog biračkog spiska, prenosi Srna.

 

IDDEEA je odgovorna samo za tehničko vođenje Centralnog biračkog spiska, odnosno nije nadležna za obradu podataka nego samo za pravilno funkcionisanje servera, aplikacija, te mreže za prenos podataka.

 

Za podatke, njihovu obradu i tačnost isključivo su nadležna ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno matične kancelarije, jer se Centralni birački spisak kreira na osnovu podataka iz evidencije jedinstvenom matičnog broja, prebivališta i boravišta, te ličnih karata, koje samo i isključivo dostavljaju nadležni MUP-ovi.

 

“U slučaju smrti, lokalne matične kancelarije taj podatak dostavljaju nadležnom MUP-u, a nadležni MUP provodi postupak i vrši izmjenu u evidencijama”, navodi se u saopštenju.

 

IDDEEA navodi da žele objektivno informisati javnost u vezi sa informacijom da se na Centralnom biračkom spisku našla osoba koja je preminula 2007. godine, a koja je, prema pisanju medija, u petak, 10. oktobra, iznesena na sjednici Centralne izborne komisije (CIK).

 

IDDEEA je na početku izbornog procesa i ranije nadležne MUP-ove, opštine, ali i CIK upozoravala na obavezu vođenja podataka u skladu sa propisima i rizika koji se javljaju u slučaju ako se lični podaci ne obrađuju adekvatno.

 

U saopštenju se dodaje da bi federalni MUP, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Brčko distrikt konačno trebalo da završe uspostavljanje elektronskog registra matičnih knjiga što bi značajno smanjilo rizike za ove slučajeve.

 

“Postoje tačno definisane nadležnosti između IDDEEA-e i CIK-a o načinu i sadržaju dostavljanja podataka iz Centralnog biračkog spiska. Zakonski osnov za dostavljanje ovih podataka je Zakon o IDDEEA, Izborni zakon BiH, Jedinstvena metodologija i program obrade i vođenja evidencija Centralnog biračkog spiska, te Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija”, podsjeća se u saopštenju.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close