Halim Zukić: A šta ste vi demantovali ??

Halim Zukić

Odgovor na sopćenje SDP Visoko

SDP BIH Visoko: Odgovor na reakciju predsjednika SDA Visoko – gospodina Halima Zukića

A ŠTA STE VI DEMANTOVALI??

Cijenjena gospodo,

potpuno  razumijem  razmjer  vaše  frustracije  pa  vam  lično  ne  uzimam  za  zlo  što  ste  potpuno promašili temu osvrćući se na  saopćenje  OO SDA Visoko.  Također, tražili smo da to učinite radi građana, a ne da informišete SDA ili mene lično, kao što vi u svom drugom saopćenju kažete.

I bez vaših objašnjenja, meni je sve jasno.  Jasno je da nemate valjan  odgovor na optužbe koje smo iznijeli na vaš račun, jer vam je izbor vrlo oskudan.

Mogli  ste  da  šutite  što  bi  u  ovom  kontekstu  sigurno  bilo  moralnije  ili  ste  mogli  nastaviti  sa fabriciranjem laži i daljim obmanjivanjima javnosti, što ste evo i učinili.

Definitivno,  MANIPULACIJA  je  jedini  alat  kojim  raspolažete,  a  LAŽ  jedino  sredstvo  kojim pokušavate pridobiti  naklonost  građana. Ništa više i ništa manje nemam reći o vama, a vrijeme će pokazati šta građani misle o kontinuitetu vaših manipulacija.

Upravni  i nadzorni odbori 5 javnih preduzeća i 6 javnih ustanova broje 51 člana, vi ste među njima pronašli 7 koje dovodite u kontekst sa SDA.

Iako je od vas, previše je maliciozno.

Bez  trunke  savjesti  i  poštenja  INKRIMINIRATE  ljude  koji  zajedno  sa  ostala  44  člana,  uz simboličnu ili nikakvu naknadu, nose teret reforme javnog sektora.

Vas  nema  u  tim  privremenim  tijelima,  jer  vas  to  i  ne  zanima.  Vas  zanimaju  STALNI  RADNI ODNOSI  na državnim jaslama,  VISOKA PLATA  i  NIKAKVA ODGOVORNOST. Što bi narod rekao “uhljebljenje za sva vremena”.

Amila Koso je diplomirani pravnik koji vrijedno asistira načelnici općine po ugovoru o djelu, bez zasnovanog radnog odnosa.

Dinka Omanović  i Mirza Ganić su zasnovali radni odnos i prije  nego što se većina vas, kao i ja, uopšte politički angažovala.

Zatrpavate javnost mnoštvom nepotrebnih podataka kako nam svima ne bi morali priznati ono što je stvarna činjenica. Stranka ste, ili preciznije, ljudi ste koji stranku i politiku vide samo kao poligon za ZADOVOLJAVANJE  LIČNIH  INTERESA,  i  to  baš  onako  kako  smo  opisali  u  svom saopćenju.

U politici niste kako bi djelovali za opšte dobro. U politici ste kako bi iz nje izvukli  VLASTITU KORIST.

To  tvrdim  i  molim  vas  da  me  demantujete,  ali  umjesto  ISPRAZNIH  FLOSKULA  i  sporednih tema, učinite  to  činjenicama. Demantujte nas za bar jedan slučaj notornog nepotizma za koji smo vas optužili. Demantujte bar jednu riječ iz saopćenja OO SDA Visoko.

Optužite nas da lažemo. Samo vas molim učinite to činjenicama.

Znam da to niste u stanju. Isto kao što  znam da ste BESPOVRATNO KOMPROMITOVANI  i da ćete se u budućnosti, vjerujem,   pretvoriti u minornu pojavu na političkoj sceni Visokog, povlačeći za  sobom  i  čestite  članove  visočkog  SDP-a,  koji  su  nestali  pred  vašom  GRAMZIVOŠĆU  i POLITIČKIM DILETANTIZMOM.

Uzgred, osvrnut ću se na još jedno ime, u mnoštvu bez razloga pobrojanih. I to ću učiniti samo kako javnost ne bi ostala zbunjena pred još jednom vašom MANIPULACIJOM.

Riječ  je  o  g.  Ademu  Hindiji,  diplomiranom  inženjeru  poštanskog  saobraćaja,  kompetentnom uposleniku BH Pošte u Sarajevu.

Međutim,  i  ovo  ime  ste  iskoristili  kako  bi  mogli  manipulirati.  Kako  biste  opet  OBMANULI JAVNOST, prikrivajući vlastite grijehe.

Pročitate li pažljivo saopćenje  OO SDA Visoko vidjet ćete da se u istom ograničavamo isključivo na uposlenja u okvirima općine Visoko i to iz dva razloga.

Prvi, to je zona odgovornosti vaše “omiljene” i stalne mete, načelnice općine gđe Amre Babić.

I  drugi,  čisto  praktični  razlog.  Predug  bi  bio  spisak  vaših NEPODOBŠTINA  ako  bi  izašli  van granica  općine Visoko.  Koristeći  tu  logiku  morali  bismo  spomenuti  npr.  g.Seada  Mušinbegovića, finansijskog direktora BH Pošte, a nismo.

SDA ima jednog Adema , a vi ???

Koliko vaših “Seada” NEMILOSRDNO HARČI budžete po različitim nivoima?

Koliko  “Seada”  je  završilo  na  državnim  jaslama  za  vrijeme  vašeg  “opozicionarenja”,  još  jedne brutalne laži koju servirate građanima?!

Koliko  vaših  NEKOMPETENTNIH  KADROVA  nemilice  isisava  sredstva  po  javnim preduzećima ne radeći ništa korisno?

I na kraju, obzirom da se ponovo  dotičete volontera, pitat ću g. Dejana Šćepanovića, vjerovatnog autora vaših saopćenja.

G. Šćepanoviću, molim Vas da mi odgovorite javno da li je to što ste trenutno jedini van začaranog kruga  SDP-ovog  nepotizma  posljedica  prezira  takvih  postupaka  ili  tek  puke  činjenice  da  ste  još uvijek  nesvršeni  student  pa  kao  takav  ne  zadovoljavate  kriterije  za  radna  mjesta  shodna  Vašim ambicijama.

Također  nam  odgovorite,  kao  dijete  čija  su  oba  roditelja  uposlenici  državnih  institucija,  odnosno kao dijete, a sad već odrastao čovjek koji je odhranjen budžetskim parama,  OSJEĆATE LI STID dok problematizirate pravo na volonterski rad svršenim studentima koji u tome vide samo šansu, odnosno pretpostavku za neko buduće zaposlenje i normalan život.

Među  njima  su  i  djeca  bez  roditelja,  među  njima  je  većina  onih  koji  su,  uz  ogromne  napore  i odricanja njih i njihovih porodica, stekli svoje obrazovanje.

Ako  ni  zbog  čega  drugog,  zbog  ovih  činjenica  trebali  ste  ih  poštedjeti  Vašeg  politiziranja,  kao  i vlastitih  frustracija  izazvanih  ogromnom  disproporcijom  između  Vaših  ambicija  i  stvarnih mogućnosti.

Zar zaista mislite da je pravo na rad isključiva privilegija SDP-ovih familija, odnosno, vjerujete li još uvijek u DRŽAVU ZA ČOVJEKA?

Ovim bi i završili našu  prepisku,  prepuštam  nas  sudu naroda ,  a vas ostavljam  da se valjate u blatu vlastitih nedjela.

S poštovanjem.

Halim Zukić

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close