Grantovi za unapređenje poduzetničkih zona za 12 opština u FBiH

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta utvdilo je potencijalnu rang listu korisnika grant sheme “Unapređenje poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine” na osnovu raspisanog javnog konkursa 1. oktobra ove godine, izvještava Indikator.ba.
Na listi se nalazi dvanaest jedinica lokalne ssamouprave: Cazin, Kreševo, Livno, Maglaj, Odžak, Sanski Most, Stolac, Široki Brijeg, Tešanj, Usora, Zavidovići, i Zenica.
Sredstva iz Grant sheme mogu se koristiti za izgradnju nove i unapređenje postojeće infrastrukture poduzetničkih zona u Federaciji BiH. Sredstva iz Grant sheme mogu se koristiti za izgradnju nove i unaprjeđenje postojeće infrastrukture poduzetničkih zona u Federaciji BiH.
Finansijski doprinos Grant sheme po pojedinačnom projektu ne može biti niži od 75.000 KM niti viši od 150.000 KM. Sufinansiranje od jedinice lokalne samouprave koja se prijavlila za finansijska sredstva iz Grant sheme je minimalno 20% ukupne vrijednosti traženog iznosa od Grant sheme i ne manje od 15.000 KM.
Ukupno trajanje projekta ne može prelaziti 9 (devet) mjeseci od početka njegove realizacije, a realizacija projekta treba biti okončana do kraja septembra 2015. godine.
Podnosioci prijava čiji nazivi nisu objavljeni u predloženoj rang listi korisnika grant sredstava, mogu uložiti prigovor u roku od 8 dana.

Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close