Građani- učesnici Javne rasprave po pitanju Nacrta urbanističkog projekta „Centar“ u Visokom

Građani- učesnici Javne rasprave po pitanju Nacrta urbanističkog projekta „Centar“ u Visokom

Dana 4. juna 2014. godine održana je Generalna javna rasprava u Velikoj sali Općine Visokopo pitanju Nacrta urbanističkog projekta „Centar”, te su učesnici u raspravi donijeli niz prijedloga i mišljenja u vezi Projekta.

Ovim putem,obavještavamo javnost, načelnicu Općine, vijećnike Općinskog vijeća koji nisu bili prisutni na raspravi; a Komisiju za urbanizam Općine Visoko i projektanta pomenutog projekta „IG“ Banja Lukapodsjećamo i upozoravamo na sljedeće zaključke Javne rasprave(koji moraju ući i u zvanični Zapisnik)i koji bi trebali uticati na izmjenu i dopunu Nacrta projekta:

 1. Utvrđeno je da projektant nije uzeo u obzir ispravno činjenično stanje po pitanju izgrađenih objekata, urbanističkih saglasnosti, građevinskih dozvola, sudskih odluka i sudskih procesa po pitanju izgradnje na parcelama između ulica Hazima Dedića i Delahmetovića
 2. Obavezuje se projektant da razmotri i uvaži sve usmene i pismene prijedloge po pitanju izgrađenih objekata, trenutne i buduće izgradnje, dogradnje i spratnostina parcelama između ulica Hazima Dedića i Delahmetovićate ih uvrsti u Projekat, a to su prijedlozi Koljenović Elmira, Antović Zdenka, Koljenović Vere, Vasić Mire, Bohaček-ŠulovićŽeljke, Bohaček Vesne,Mutap-KurspahićNadžide, Klepo Lidijei ostalih
 3. Da se pismenim putem regulišu prava izgradnje budućih objekata u aktuelnoj zoni, a koji nisu predmetom planiranja u sadašnjem Nacrtu projekta
 4. Da Projekat predvidi spajanje objekata 3i 4, te 4 i5 iz Nacrta projekta, a koji su iz nerazumnih razloga u Nacrtu razdvojeni
 5. Da objekat iz Nacrta projekta br. 38spratnosti P+2 dobije spratnost P+2+Pk
 6. Odbija se prijedlog izgradnje garaže na dva nivoa između ulica dr. Džananovića, Alije Izetbegovića i Hazima Dedića, jer nije u skladu sa budućompješakom zonom u ul. Alije Izetbegovića, kao i zbog ekomomskih (višemilijunskih ulaganja), građevinskih, kulturoloških, socioloških, saobraćajnih, historijskih, funkcionalnih i drugih razloga
 7. Na mjesto predviđene garažena dva nivoa predlaže se projektantu da predvidi trg kao javnu otvorenu površinu
 8. Za izgradnju trga potrebno je minimalno ulaganje što podrazumijevanivelisanje prostora i uklanjanje objekata br. 20 i 21 označenih u Nacrtu projekta (što je i raniji prijedlog projektanta)
 9. Da se zapadna fasada Šajberove kuće tj. objekat br 22na budućem trgu (sada Zemljišno-knižni ured)uredi po uzoru na nekadašnje stanje tj. kao njena istočna fasada u ul. Alije Izetbegovića
 10. Upućuju se kritika zbog nelogično postavljenih granica obuhvata Projekta, te izuzimanjem Gradskog kina i Muzeja iz te zone
 11. Podržava se sadržaj i inicijativa otvorenog pisma Udruženja “Postavke-Setup”, a koje je pročitano u toku Javne rasprave
 12. Upućuje se kritika Općini Visoko što je odabrala isključivo najjeftinijieg ponuđača projekta i time građanstvo stavilo ”pred svršen čin”, a nije se vodilo računa o drugim i eventualno kvalitetnijimprojektnim prijedlozima
 13. Da se građanstvu dozvoli pristup korigovanomUrbanističkom projektu „Centar“ prije upućivanja Vijeću na usvajanje
 14. Utvrđuje se da Projekat nema samo nedostatke u „projektovanjugaraže“ nego i na ostalim dijelovima obuhvata Projekta i da se ne usresredi pažnja samo na problem „trga“
 15. Upućuje se kritika RTV Visoko zbog toga što je zabilježila samo početak rasprave te time nije obavijestila javnost o toku i sadržaju sjednice i što na taj način nije prenijela istinite zaključke i mišljenja građana o najznačajnijem projektu posljednjih godina u Visokom.
 16. Da se zainteresovanim građanima omogući pristup Zapisniku sa Javne rasprave uz mogućnost eventualnog upućivanja prigovora na Zapisnik

Osim ovoga tražimo da se omogući predstavnicima građana – učesnika Javne rasprave, prisustvo na sjednici Općinskog vijeća kada ono bude razmatralo novi, dopunjeni i izmijenjeni Urbanistički projekat „Centar“

Dostavljaju:

KOMISIJI ZA URBANIZAM OPĆINE VISOKO

VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

MEDIJIMA U VISOKOM

PROJEKTANTU URBANISTIČKOG PROJEKTA „CENTAR“ – „IG“ BANJA LUKA

NAČELNICI OPĆINE

Građani, učesnici Javne rasprave od 4. juna 2014.

magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close