KulturaVisoko

Godišnja nagrada „Ilhan Dervović“

Centar za krš i speleologiju iz Sarajeva i Ornitološko društvo „Naše ptice“ iz Sarajeva ustanovljavaju Godišnju nagradu „Ilhan Dervović“ za najbolji rad iz oblasti istraživanja biodiverziteta i zaštite okoliša.

Rad može biti u obliku finalnog izvještaja, naučnog ili stručnog rada (objavljenog ili u manuskriptu).

Prijava za Godišnju nagradu „Ilhan Dervović“ otvorena je od 1. januara do 30. septembra 2018. godine.

Za Godišnju nagradu „Ilhan Dervović“ mogu se prijaviti mladi istraživači do 25. godina starosti.

Radove će pregledati i ocijeniti komisija koju će formirati Centar za krš i speleologiju iz Sarajeva i Ornitološko društvo „Naše ptice“ iz Sarajeva.

Godišnja nagrada „Ilhan Dervović“ sastoji se od plakete i novčanog iznosa od 1.000 KM.

Nagrađeni rad će biti predstavljen na Času sjećanja koji će se održati u Visokom, 28. novembra 2018. godine.

Autorima čiji radovi zadovoljavaju kvalitetom bit će ponuđeno da ih objave u publikacijama Centra za krš i speleologiju iz Sarajeva i Ornitološkog društva „Naše ptice“ iz Sarajeva.

Radovi trebaju biti pisani na jezicima naroda BiH sa sažetkom na engleskom jeziku i poslani mailom na adresu: info@centarzakrs.ba ili naseptice@hotmail.com

Za Centar za krš i speleologiju, Sarajevo
Jasminko Mulaomerović
Predsjednik Upravnog odbora

Za Ornitološko društvo „Naše ptice“, Sarajevo
Dražen Kotrošan
Predsjednik Upravnog odbora


Ilhan Dervović (1958-2016) je jedan od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih autora dokumentarnih filmova o prirodnoj i kulturnoj baštini koji su se pojavili na našoj kulturnoj sceni početkom 21. stoljeća. Kao kamerman, režiser i producent radio je na više od 50 dokumentarnih i kratkih filmova te više serijala dokumentarnih filmova koji su emitirani na najgledanijim televizijskim programima u BiH ili prikazani na festivalima ekološkog, dokumentarnog, arheološkog i kratkog filma u brojnim zemljama.

Ilhan Dervović svoj prvi dokumentarni film ”Da li smo potrošili budućnost” snimio je 1990. kao aktivista društva za zaštitu prirode ”Vidra”. Među njegove najistaknutije serijale dokumentarnih filmova ubrajaju se ”Fenomenologija svetih prostora u bosanskim religijama” ”Sveta vrela”, ”Svete pećine”, ”Sveto drveće”, ”Sveti vrhovi”, ”Simboli na stećcima – riječi svetog jezika”, ”Planine Bosne i Hercegovine”, filmovi o pticama i kraškim poljima.

Njegov dokumentarni film „Tajna brijegova” nagrađen je na međunarodnom festivalu arheološkog filma Cinarchea u Kielu u Njemačkoj 2006. godine.

Film ”Čvrsnica” nagražen na festivalu planinarskog filma u Inđiji u Srbiji.

Dokumentarni film „Livanjsko polje – budućnost na rubu močvare” nagrađen specijalnom nagradom na međunarodnom festivalu ekološkog i turističkog filma „Jahorinafest 2009”.

Promotivni film ”Kraljeva brda” dobio je II. nagradu na Jahorina Film Festivalu 2010. godine.

Film „Drežnica” dobio je II. nagradu na Film festivalu ekologije i sporta u Zavidovićima 2017. godine.

S nekoliko prijatelja 1992. godine pokreće lokalnu televiziju TV Visoko, na kojoj je radio kao producent i kamerman. Godine 1996. osniva produkcijsku kuću ”Produkcija Visoki”.

Njegova velika ljubav su bile ptice tako da je jedan od osnivača Ornitološkog društva „Naše ptice”. Bio je vrlo aktivan u radu Centra za krš i speleologiju, posebno u istraživanju i zaštiti šišmiša te organizaciji naučnih skupova „Čovjek i krš”.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close