BiHPolitika

Glomazna bh. administracija: Samo u institucijama BiH zaposleno 12.687 osoba

Prema podacima kojim raspolaže Vijeće ministara BiH samo u državnim institucijama zaposleno je ukupno 22.412 osoba. Od toga, putem jedinstvenog računa trezora, isplaćuju se 9725 plaća pripadnicima Oružanih snaga BiH i 12.687 plaća zaposlenicima bh. institucija, saznaje Klix.ba.

Piše: E. Mušinović/Klix.ba

Agencija za državnu službu BiH vodi statističke podatke samo o zaposlenicima koji imaju status državnog službenika u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH.

Prema podacima Agencije za državnu službu koji su prikupljeni “ručno”, u BiH je 30. juna 2015. godine bilo zaposleno 3.855 državnih službenika. Od toga najviše je viših stručnih saradnika (1.024) i stručnih savjetnika (1.021). Odmah iza njih nalaze se stručni saradnici (846), šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica (673), pomoćnici ministara i direktora (216), sekretari sa posebnim zadatkom (54) i sekretari (21).

Ipak, pored državnih službenika, u institucijama BiH zaposleni su zaposlenici sa srednjom stručnom spremom, imenovane osobe u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH, policijski službenici, profesionalne vojne osobe u Ministarstvu odbrane BiH, te zaposlenici u institucijama koje su izuzete od primjene Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, poput Ureda ombudsmena za ljudska prava BiH, Tužilaštva BiH, Suda BiH, Ustavnog suda BiH, Ureda za reviziju poslovanja institucija BiH, Regulatorne agencije za komunikacije i Obavještajno-sigurnosne agencije BiH.

Ispred Vijeća ministara BiH Ministarstvo finansija i trezora BiH obračunava i isplaćuje plaće svim zaposlenicima, bez obzira na njihov status.

Iz Vijeća ministara BiH potvrđeno nam je da se putem jedinstvenog računa trezora isplaćuje plaća za 22.412 zaposlenika. I to 9725 plaća pripadnicima Oružanih snaga BiH i 12.687 plaća zaposlenicima bh. institucija zaključeno sa krajem 2015. godine.

Blizu 64 posto domaćeg bruto proizvoda godišnje se troši na finansiranje glomaznog javnog sektora koji se sastoji od jedne državne, dvije entiteske i deset kantonalnih vlada, od kojih svaka ima svoje organe zakonodavne vlasti, odnosno parlamente i skupštine. S pravom se može reći da je “državni pokret za birokratiju” postao rak koji razara cijeli ekonomski sistem BiH.

Svaki drugi građanin BiH koji je više od dva desetljeća suočen s nesigurnim političkim okruženjem, nezaposlenošću i uništenom ekonomijom, državu i dalje smatra idealnim poslodavacem. Ipak, većina njih je stava da se u državnim institucijama mogu zaposliti jedino stranačkom ili rodbinskom vezom.

Država je do sada stalnim gomilanjem administracije koja je postala sinonim za zapošljavanje porodica zvaničnika davala povoda građanima BiH da idealnim poslodavcima smatraju državne institucije, a ne privatne subjekte.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close