Funkcionalno znanje učenika osnovnih škola u BiH je jako slabo

Učenici osnovnog obrazovanja u BiH nemaju funkcionalnog znanja – jedan je od zaključaka dvodnevne konferencije ‘Evaluacija u obrazovanju’, koju je u Sarajevu organizirala Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

(Fena)

Cilj je bio predstavljanje rezultata aktivnosti Agencije u oblasti postavljanja mjerila za evaluaciju reforme devetogodišnjeg obrazovanja, te nastavnih planova i programa u srednjem strukovnom obrazovanju.

Šefica Odsjeka za analizu i statistiku područne jedinice Sarajevo ove agencije i voditeljica jedne komponente projekta Žaneta Džumhur istaknula je novinarima po završetku skupa da su se postignuća učenika ispitivala iz matematike i bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika. Za uzorak je izabrano 79 škola, 88 odjeljenja i oko 2.000 učenika.

Ona navodi da su učenička postignuća sada na srednjem i niskom nivou iz spomenuta dva predmeta, te se ne bi moglo reći da je situacija alarmantna. Ali je vrlo alarmantna kada je riječ o postignućima na visokom nivou. Na nivou BiH iz matematike je samo četiri posto učenika na visokom nivou, a tri posto iz bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika.

– Spomenuta tri nivoa postignuća odnose se na kognitivni domen učenja. To nisu ocjene, već se osnovni nivo odnosi na osnovne elemente znanja, srednji na oblike ponašanja i demonstriranje znanja i vještina u rutinskim situacijama, dok se napredni nivo odnosi na učenike koji mogu ostvariti visoke zahtjeve – generalizirati, analizirati, objašnjavati i dokazivati – naglasila je Džumhur.

Također, ona ističe da je najveće iznenađenje bio rezultat o uticaju okolinskih faktora na učenike, jer se izdvojio izuzetno visok stepen njihove percepcije prema nastavniku, zadovoljstvu učenja predmeta, te koliko je motiviran i potican na učenje.

Direktorica Agencije Maja Stojkić navodi da je rađena i evaluacija nastavnih planova i programa za srednje strukovno obrazovanje u pet srodnih zanimanja – šumarstvo i obrada drveta, strojarstvo i obrada metala, geodezija i građevina, ugostiteljstvo i turizam, te ekonomija, pravo i administracija.

– Općenito se pokazalo na osnovu anketa da je iznimno važan prelazak na modularni plan i program, jer omogućava bolju pripremu učenika u skladu s tržištem rada. Dosta preporuka se odnosilo i na rad ravnatelja i ministarstava., kao i kontinuiranu obuku nastavnika – istaknula je ona.

U radu ove konferencije učestvovali su uposlenici Agencije te eksperti iz Slovenije i Srbije.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close