Fuad Purišević – doktor pravnih nauka

Fuad Purišević je rođen 03.09.1961. godine u Visokom. Na Pravnom fakultet u Sarajevu je diplomirao 1987. godine, a na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu je magistrirao 2000. godine, dok je doktorsku disertaciju obranio 2007. godine na Pravnom fakultetu u Sarajevu.
Fuad Purišević je trenutno zaposlen u Razvojnoj banci F BiH.

UŽA NASTAVNO NAUČNA OBLAST IZBORA:

Građanskopravna i državnopravna

PREDMETI NA KOJIMA JE ANGAŽOVAN:

Osnovi građanskog prava, Osnove prava
intelektualnog vlasništva, Građanski parnični
postupak, Upravno pravo

SADAŠNJA FUNKCIJA NA UNIVERZITETU:

Nastavnik

OBJAVLJIVANJE KNJIGA I SKRIPTE:

– Boračka zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine,
knjiga

OBJAVLJENI NAUČNI I STRUČNI RADOVI:

«Položaj boračko invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine», rad objavljen 1997. godine;
«Posljedice agresije na porodice branilaca Bosne i Hercegovine» međunarodna naučna konferencija, Bihać (BiH) 2000.;
Međunarodna naučna konferencija «Genocid nad Bošnjacima sigurne zone UN Srebrenica jula 1995. godine-pouka budućim generacijama, SrebrenicaSarajevo od 10. do 15. jula 2005. (publikacija knjige «Boračka zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine»);
U Insitutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava u Sarajevu, u svojstvu spoljnjeg saradnika, vodi naučno-istraživački projekat «Zločini u Ahmićima 1993.»;
Komentari o položaju i pravima porodica nestalih civilnih i vojnih žrtava, autora Fuada Puriševića, objavljeni u «Priručniku za porodice nestalih civila i vojnika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine», pripreman 1999. godine od strane International committee of the Red Cross Bosnia and Herzegovina;
«Postupak ostvarivanja prava boračke populacije u Bosni i Hercegovini», Pravna misao 1-2, Sarajevo 2009. godine.

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close