FOTO PRIČA O BALKANSKOJ SRAMOTI na 42. Sjednici skupštine ZDK

Na 38. sjednici Skupštine Zeničko – Dobojskog kantona održanoj 11. 06. 2013. godine kantonalni poslanik Mirza Ganić postavio je pitanje Ministarstvu obrazovanja, koje se odnosilo na područnu školu u Poriječanima (Da li znate da u BiH, u Ze-Do kantonu postoji jedna područna osnovna škola koja je balkanska sramota?), a odgovor na ovo pitanje dobija na 42. Sjednci Skupštine održanoj 31. 07. 2013. godine, te istim nije zadovoljan. U okviru elaboracije poslaničkih pitanja svoje nezadovoljstvo pojašnjava na sljedeći način:

–   Nisam zadovoljan odgovorom, prvenstveno zbog toga što pisani sadržaj ne odgovara postavljenom pitanju, a posebno me iznenađuje činjenica da ovaj nivo vlasti (Ministarstvo obrazovanja ) zaobilazi postavljenu tematiku,

–   Jasno mi je  da Vaše opredjeljenje nije usmjereno na segment dovršetka školskih objekata koji su u katastrofalnom stanju. Čak ne vidim volju da se trudite obezbijediti sredstva s viših nivoa vlasti, a što potvrđuje činjenica da evo treću godinu niste odobrili, a kamo li obezbijedili ni 1KM za ovaj projekat.

–   Jasno ste istakli da nećete obezbijediti sredstva u ovoj godini, ali niste rekli do kada ćete!?

–   Odgovorno tvrdim da su osnovani navodi da se u ovom slučaju od strane Kantona i resornog ministarstva dešava diskriminatorski i neravnopravan odnos prema ovoj školi i prema djeci koja istu pohađaju. Kao dokaz ovoj tvrdnji ministru i službenicima koji su pisali odgovor dostavljam na uvid materijalne dokaze u vidu fotografija kako bi barem na slici vidjeli činjenično stanje i balkansku sramotu, jer lakše je praviti mišljenja telefonskom korespodnecijom, nego ličnom posjetom.

–    Pitam ministra da li bi on pustio svoje dijete da koristi wc u ovakvom stanju?

–    Slike su ministru poklon od mene, a kada pogleda onda ćemo nastaviti korespodenciju na drugačiji način.

Kantonalni poslanik Mirza Ganić

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close