Foto natječaj za Međunarodni dan Roma

Povodom Međunarodnog dana Roma, Vaša Prava BiH I UNHCR podsjećaju vlasti na problem socijalne ugroženosti i marginalizacije Roma, te žele podstaći vlasti da ulože dodatne napore u cilju prevencije i eliminacije apatridije.

Kao marginalizovana zajednica, Romi se suočavaju sa brojnim preprekama u ostvarivanju svojih osnovnih ljudskih prava. Većina njih nije upisana u matičnu knjigu rođenih te, stoga, ne posjeduju lična dokumenta. Bez navedenih dokumenata pojedinci nisu u mogućnosti da ostvaruju svoja prava iz socialne zaštitue, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i zapošljavanje. Kao rezultat, socijalna integracija Roma je onemogućena, a rizik od apatridije je povećan.

Veoma je važno da na Međunarodni dan Roma pozovemo sve nadležne organe da uklone prepreke sa kojima se Romi suočavaju u procesu pribavljanja dokumenata i ostvarivanja svojih osnovnih ljudskih prava. U tom cilju Vaša prava BiH organizuju foto natječaj za najbolju fotografiju koja predstavlja romsku kulturu.

Ukoliko želite učestvovati pošaljite najviše dvije fotografije po takmičaru, sa kratkim opisom i kontakt podacima na [email protected] i to u razdoblju od 24.3. do 8.4. 2014. godine. Fotografije će se pojavljivati na web stranici Vaša prava BiH. Pobjednici će biti proglašeni 30 .aprila. Nagrada za prvo mjesto je 200 KM, a za drugo i treće mjesto po 100 KM.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close