“Moj grad Visoko – kolijevka srednjovjekovne Bosne” tema konkursa za literarne, likovne i foto radove

Konkurs za literarne, likovne i foto radove

Fondacija “Visoki” Visoko raspisuje konkurs za literarne, likovne i foto radove o temi:
Moj grad Visoko – kolijevka srednjovjekovne Bosne

 Osnovni cilj teme je promocija Visokog kroz historiju i afirmaciju kulturno-historijskog nasljeđa visočkog kraja.

 PROPOZICIJE

1. Pravo učešća na konkursu imaju učenici osnovnih škola na području općine Visoko.

2. Svaki rad treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime učenika i njegovog nastavnika, naziv škole, razred i kontakt telefon.

3. Takmičari su podijeljeni u dvije kategorije: učenici od I do IV razreda i učenici od V do IX razreda.

4. Literarni radovi se pišu na službenim jezicima naroda u BiH na oba pisma.

5. Likovni radovi podrazumijevaju sve likovne tehnike.

6. Prihvaćaju se crno-bijele i fotografije u boji svih stilova i procesa snimanja i obrade. Moguće je učestovati s najviše četiri (4) fotografije po temi.

7. Svi radovi koji najkasnije do 31. maja 2013. godine budu poslani na adresu Fondacija “Visoki” Visoko Braće Zečević, 71300 Visoko, ući će u proces odabira i ocjene, odnosno takmičenja za nagrade.

8. Organizator zadržava pravo da organizuje izložbu pristiglih radova, radove koristi za izradu budućih materijala i javno ih objavi.

9. Organizator se obavezuje da za najbolje literarne, likovne i foto radove dodijeli diplome i nagrade.

Za sve dodatne informacije obratite se putem e-maila: [email protected] ili lično na adresu Braće Zečević 3A, Visoko.

 Sekretar Fondacije “Visoki”

  Mirnesa Šehović

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close