Fojnica: Salkan Merdžanić – nezakonito trošio narodni novac

Općina Fojnica dobila je negativno mišljenje Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH za 2012. godinu. Prema mišljenju revizora, finansijsko poslovanje ove općine na čijem je čelu Salkan Merdžanić (SDA) „nije bilo u svim materijalno značajnim aspektima usklađeno s važećom zakonskom regulativom“.

(avaz)

Javna rasprava

Izneseno je niz zamjerki na poslovanje, a najtežim je ocijenjeno devet spornih tačaka. Na prvom mjestu, revizori izražavaju sumnju da je općinski budžet razmatran na Općinskom vijeću i da je obavljena javna rasprava, što je zakonska obaveza. Također, revizori spornim smatraju i način izvršenja budžeta, jer su iskazani i deficit i prekoračenja.

– Općina Fojnica je za 2012. iskazala deficit u iznosu od 109.049 KM i prekoračenja na mnogim stavkama. Tako su više iskazane (ostvarene) naknade troškova zaposlenih za 3.881 KM, izdaci za energiju za 34.133 KM, izdaci za komunikaciju i komunalne usluge za 76.300 KM, tekući transferi drugim nivoima vlasti za 166.582 KM, tekući transferi pojedincima za 73.221 KM i kapitalni transferi za 464.520 KM – navodi se u izvještaju.

 

 

 

 

 

Osim toga, Merdžaniću se spočitava i kršenje Zakona o javnim nabavkama u nekoliko slučajeva. Poimenice se nabrajaju poslovi obnove općinske zgrade i lokalnih puteva.

– Tako postupak odabira izvođača radova za rekonstrukciju zgrade Općine (141.408 KM) nije proveden, zatim nisu pravilno utvrđeni vrijednosni razredi i odabir postupka za provedeni konkurencijski postupak kod izvođenja radova na rekonstrukciji i asfaltiranju lokalnog puta „Poroj“ (102.941 KM), kao ni za provedene direktne sporazume kod nabavke goriva (39.370 KM), administrativnog materijala (16.679 KM) te građevinskog materijala (10.405 KM) – istaknuto je.

Sporno zapošljavanje

Revizori su osudili i prijem namještenika obavljen mimo konkursa ili javnog poziva u četiri slučaja te neregularnost s prijemom državnih službenika na određeno vrijeme. Sporan je i način prikaza vlasništva Općine nad nekretninama, tačnije stanovima i poslovnim prostorima te prihoda od njih. Revizori izražavaju sumnju u tačnost navedenih podataka.

Osim toga, kritike su upućene i zbog iznosa (nešto manje od 34.000 KM) koji je otišao sportskim udruženjima. Posebno je naglašeno da je nezakonito vršena potrošnja sredstava za prijevoz i gorivo.

– Ne možemo potvrditi transparentnost i opravdanost izdataka za usluge prijevoza i goriva koji su iskazani u iznosu od 39.370 KM (od čega se 19.444 KM odnosi na utrošeno gorivo za dva službena vozila, a 19.925 KM na račune za gorivo po osnovu korištenja vlastitih vozila u službene svrhe). Nije prezentovana dokumentacija kojom se potvrđuje da se sačinjavaju planovi korištenja službenih vozila kako je to regulisano – navodi se u izvještaju.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close